Messeforum Sweden and Norway, MesseFrankfurt

Telefon: 0790-79 68 94
Adress: Stora marknadsvägen 9, 183 34 Täby
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Arrangemang av kongresser & mässor i världen