Fabrikant

BAGA Water Technology AB

Telefon: 0455-61 61 50
Adress: Adress: Torskorsvägen 3, 371 48 KARLSKRONA
Org. nr.   556445-5557
Arbetsområde:  

BAGA Water Technology är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Vi erbjuder helhetslösningar med serviceåtagande, från projektering till färdig produkt. Vi har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Helsingborg, Umeå, Västerås och Uppsala. Huvudkontoret ligger i Karlskrona.×