Fabrikant

Kingspan BAGA AB [HK]

Telefon: 0455-61 61 50
Adress: Torskorsvägen 3, 371 48 KARLSKRONA
Org. nr.   556445-5557
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Vi ställer ut på Expo:   ExpoVA 22-25 oktober

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Vi erbjuder helhetslösningar med serviceåtagande, från projektering till färdig produkt. Vi har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Umeå, Alingsås, Falun och Uppsala. Huvudkontoret ligger i Karlskrona.

Sedan år 2021 är vi en del av Kingspan Group.