Energieffektiviseringsföretagen, EEFOm EEF

EEF – EnergiEffektiviseringsFöretagen är en gemensam plattform för företag som arbetar med energieffektivisering. EEF är med i 100% förnybart.