Fabrikant

Distech Controls

Telefon: 073-617 33 19
Adress: Adress: -, 414 00 Göteborg
Org. nr.  
Arbetsområde:  

En innovativ ledare inom fastighetsautomation

Distech Controls erbjuder unik teknologi inom fastighetsautomation och tjänster som optimerar energieffektivitet och komfort, samtidigt som driftskostnaderna reduceras.

Vi levererar innovativa lösningar för grönare byggnader genom vår passion för innovation, kvalitet, kundnöjdhet och hållbarhet.

Distech Controls betjänar flera marknadssegment genom sina globala affärsdivisioner, servicekontor och ett överlägset nätverk av auktoriserade systemintegratörer och distributörer.×