Green & Cool AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556205 8627
Arbetsområde:  

Green & Cool är världsledande leverantör av transkritiska kylsystem som använder miljövänlig koldioxid (CO2) som köldmedium. Green & Cools anläggningar har en unik miljöprestanda, överlägsen totalekonomi och hög tillförlitlighet, samtidigt som de är mycket användarvänliga. Tack vare Green & Cools utvecklingsarbete är koldioxidkyla numera ett kommersiellt attraktivt alternativ.