EB metoden AB


Typ: Fabrikant
Typ: Installatör/ Entreprenör
Org. nr.   556700-5755

EBmetoden® är en enkel och bestående metod för injustering av system med vattenburen värme/kyla.

Den skapades 1980 av Egon Johansson och Bengt Hansson som samtidigt startade företaget EB Värmeinreglering AB.

Företaget har genom åren injusterat värmesystemen i ett stort antal fastigheter med EBmetoden® med mycket gott resultat.

Mer information finns på www.ebmetoden.com