PVF Yrke & Utbildning

Telefon: 0703-28 19 65
Adress: Besöksadress: Ringvägen 100E, 9 tr, Stockholm
Postadress: Box 171 50, 10462 Stockholm

PVF Yrke & Utbildning:

Yrkesutbildning och rekrytering inom branschen för byggnadsplåtslageri och ventilation

PVF Yrke & Utbildning är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och rekrytering. Vi ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.