Aarsleff Rörteknik AB


Firma: Aarsleff Rörteknik AB
Adress:   , 196 02, Kungsängen
Org. nr.   556071-3009

Aarsleff Rörteknik AB är idag Sveriges Största entreprenadföretag som tillämpar schaktfri ledningsrenovering. Med det flexibla fodret AARSLEFF CIPP tillverkas ett nytt självbärande rör i det gamla.

Våra kunder återfinns bland kommuner, statliga verk, industrier och fastighetsägare. Aarsleff Rörteknik AB ingår i Aarsleff A/S koncernen, en av Danmarks största anläggningsentreprenörer.