Aarsleff Rörteknik AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Aarsleff Rörteknik AB är idag Sveriges Största entreprenadföretag som tillämpar schaktfri ledningsrenovering. Med det flexibla fodret AARSLEFF CIPP tillverkas ett nytt självbärande rör i det gamla.

Våra kunder återfinns bland kommuner, statliga verk, industrier och fastighetsägare. Aarsleff Rörteknik AB ingår i Aarsleff A/S koncernen, en av Danmarks största anläggningsentreprenörer.