EXHAUSTO AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556324-2683
Arbetsområde:   App för smartphone
Brandgasfläktar
Brandgasfläktar
Enhetsaggregat
Fläktaggregat
Frånluftdon
Industrifläktar
Kåpor
Rökgasfläktar
Spänningsregulatorer
Takfläktar
Ventilation
Villaaggregat
Värme
Övriga värmeåtervinnare

Exhausto AB är ett helägt dotterbolag till Exhausto A/S i Danmark.

Exhausto A/S är ett helt privatägt företag som inriktat sig på att producera marknadsanpassade produkter och systemlösningar inom ventilations- , rök- och brandgasområdet.