Fresh AB


Typ: Fabrikant
Arbetsområde:   Badrums- och köksfläktar
El
Fasadapparater
Frånluftdon
Spjäll
Takdon
Tilluftdon
Ventilation
Villaaggregat

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter

Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen. Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet.

Skandinavien är den starka marknaden men företaget eller dess dotterbolag är även verksamma på exportmarknader utanför Skandinavien såsom Tyskland, Storbritannien, Holland och Japan.

Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt.