Fabrikant

Vaisala Oyj [HK]

Telefon: 0200-84 88 48
Adress: Besöksadress: WTC / Jungmansgatan 12 211 19 Malmö
WTC / Jungmansgatan 12, 212 11 MALMÖ
Org. nr.   502052-3253
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Vaisala Oyj är ett framgångsrikt, internationellt teknologiföretag som utvecklar och tillverkar stationära och portabla mätare samt kalibreringsinstrument, för mätning av: relativ fukt och temperatur, oljefukthalt, daggpunkt, koldioxid, barometriskt tryck och vind.

Dessa mätinstrument tillämpas inom industrin, VVS, forskning, meteorologi och agrikultur, och grundar sig på över 80 års erfarenhet av sensortillverkning. Därtill har Vaisala ett eget ackrediterat mätnormallaboratorium. Mätinstrumenten säljs till över 100 länder. Vaisala, med huvudkontor i Finland, har mer än 1600 fackutbildade experter och är noterat på Nordic Exchange, Helsingfors.

 

https://www.vaisala.se