AIA, LU-VE Sweden AB


Typ: Fabrikant
Typ: Industri
Org. nr.   556869-1322
Arbetsområde:   Batterivalsprogram
Fancoilapparater
Förångare
Kanalanslutna luftkylare
Kanalanslutna luftvärmare, värmebatterier
Korsströms-/plattvärmeväxlare
Korsströmsväxlare
Kyla
Kylbaffeldimensionering
Kylbafflar
Kylpaneler
Kyltak
Luftkylare
Mediekylare
Plattvärmeväxlare
Rumsluftkylare
Rumsluftkylare
Rumsluftvärmare
Speciella luftvärmare
Värme
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Vätskekopplade värmeåtervinnare
Övriga värmeåtervinnare

Rätt temperatur för människor, varor och maskiner.

AIA har över lång erfarenhet av att producera kundunika luftvärmeväxlare som möter högt ställda krav på prestanda, kvalitet miljö och ekonomi. Våra produkter är optimerade för kylning inom industriella och kraftproducerande applikationer samt inom luftkonditionering och kommersiella installationer som butikskyla mm. AIA ingår sedan 2011 i LuVe Group.