AIA, LU-VE Sweden AB


Firma: AIA, LU-VE Sweden AB
Adress:   Södra Industrivägen 2-4, 374 50, Asarum
Org. nr.   556869-1322

Rätt temperatur för människor, varor och maskiner.

AIA har över lång erfarenhet av att producera kundunika luftvärmeväxlare som möter högt ställda krav på prestanda, kvalitet miljö och ekonomi. Våra produkter är optimerade för kylning inom industriella och kraftproducerande applikationer samt inom luftkonditionering och kommersiella installationer som butikskyla mm. AIA ingår sedan 2011 i LuVe Group.