Organisation

EnergiNätverk Sverige

Telefon: 070-497 62 43
Adress: Munkbron 1 (Aktea), 111 28 STOCKHOLM
Org. nr.   802402-2330
Arbetsområde:  

Om EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är en ideell förening för människor som arbetar med energifrågor. Föreningen bildades år 1985. Medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. I takt med ökade energipriser och höjda miljökrav ökar intresset för energieffektivisering, och det blir alltmer väsentligt att arbeta på ett strukturerat sätt med energifrågor.

EnergiNätverk Sverige ska vara ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå. Föreningen ska verka för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet. Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

  • Informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor.

  • Verka för forsknings- och demonstrationsprojekt inom energiområdet

  • Utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet