Fabrikant Installatör/ Entreprenör

BASTEC AB [HK]

Telefon: 010-330 80 00
Adress: Hästvägen 4 A, 212 35 MALMÖ
Org. nr.   556346-6738
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Bastec är ett innovativt, expansivt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för fastighetsautomation, dvs styrning, reglering, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter.

 

Bastec AB har över 30 års erfarenhet av fastighetsautomation och ett stort nätverk av samarbetspartners och återförsäljare i Sverige. Vi håller till i Malmö, med produktutveckling av hård- och mjukvara, försäljning och kundkontakt, lager och leveranser, support och service, etc.

Vår målsättningen är att erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla styrsystem som dessutom ger lägsta totalkostnad. Vi är mycket uppskattade för vår goda support och engagerade personal och utför även egna entreprenader och slutkundsprojekt i Skåneregionen. 

Bastec ägs av Bemsiq AB, ett helägt affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour. Bolagsgruppen Bemsiq utvecklar och säljer produkter och teknologier för att göra fastigheter smartare och grönare. 

Produkter och tjänster

  • Vårt egenutvecklade system BAS2 styr inomhusklimatet och minskar energianvändningen i alla typer av byggnader. BAS2 står för problemfri och kostnadseffektiv fastighetsautomation.
  • Vi tillhandahåller även lämpliga tillbehör och kringutrustning, beställ via vår webb. 
  • BAS2 finns även som prefab OEM-lösningar i värmeväxlare och värmepumpar. 
  • Vi erbjuder också molntjänsten Bastec Cirrus för hela fastighetsbeståndet. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/4315/bastec-produkter-med-programvara-ny-logo2020.jpg

Certifierade Bastec-partners

Genom Bastecs Partnerprogram är målet att komma ännu närmare våra samarbetspartners. Certifieringen förenklar valet av systeminstallatör för slutkunder och säkerställer att installationen av ett Bastec-system blir högkvalitativ, hållbar och optimerad.

 

Har du frågor eller vill se en demo? Ring oss! 010-330 80 00

www.bastec.se