Fabrikant Installatör/ Entreprenör

BASTEC AB

Telefon: 010-330 80 00
Adress: Hästvägen 4 A, 212 35 MALMÖ
Org. nr.   556346-6738
Arbetsområde:  

Bastec är ett innovativt, expansivt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för fastighetsautomation, dvs styrning, reglering, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter.

2019 firade vi 30 år i branchen! Målsättningen har sedan starten varit att erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system som dessutom ger lägsta totalkostnad. Vi är även uppskattade av våra kunder för vår goda support och engagerade personal.

Bastec samarbetar med ett stort antal företag över hela landet som genomför entreprenader och projekt till slutkunder. Vi kommer att fortsätta bygga upp detta nätverk av duktiga återförsäljare för att finnas lokalt representerade i ännu större utsträckning. Bastec har kontor i Malmö, där vi även genomför egna entreprenader och slutkundsprojekt. 

Fr.o.m. 2014 ingår Bastec AB i Latour Industries, som är ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour. Bastec ingår i Latour Industries dotterbolag Bemsiq AB, vars plan är att ingående bolag ska växa i Norden, övriga Europa och Mellanöstern. Bastec drivs vidare som ett självständigt bolag med samma filosofi som tidigare och med samma nära relation till våra kunder och samarbetspartners.

Affärsidé

"Bastec erbjuder marknadens smartaste och mest lättanvända system inom fastighetsautomation som ger största möjliga energibesparing och lägst totalkostnad."

Affärsidén är närmast oförändrad sedan företaget grundades och all vår verksamhet vilar på denna. Att vi lyckats väl bevisas av att många kunder har ersatt konkurrerande välkända fabrikat med fastighetsautomationssystemet BAS2 från BASTEC. Bättre betyg kan vi inte tänka oss!

BAS2 står för problemfri och kostnadseffektiv fastighetsautomation.

 

www.bastec.se

 

https://slussen.azureedge.net/image/4315/bastec-produkter-med-programvara-ny-logo2020.jpg