Fabrikant Installatör/ Entreprenör

Presto Brandsäkerhet AB

Telefon: 010-452 00 00
Adress: Besöksadress: Värmbolsvägen 2, 641 23 KATRINEHOLM
Postadress: Box 315, 641 23 KATRINEHOLM
Org. nr.   556112-0584
Arbetsområde:  
Medlem i:   Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Låt oss guida dig till ett säkert brandskydd!

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner av säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget är svenskägt och startade 1959.

Vi hjälper våra kunder med att skapa ett brandskydd som lever upp till alla lagar och förordningar. Vi lyssnar noga på vilka behov just du har, hur din verksamhet ser ut och hur du vill arbeta med dessa frågor. Över 50 års erfarenhet och ett brett produktprogram innebär att kan vi lägga upp brandskyddsarbetet på rätt sätt oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver.

Vår verksamhet kan delas in enligt följande:

• Brandskyddsprodukter
• Släcksystem och sprinkler
• Konsultation/Rådgivning
• Utbildning
• Service
• Brand- och utrymningslarm
• Verktyg för egenkontroll och SBA

I Katrineholm finns huvudkontor, produktionsenhet samt centrallager. I Gnosjö finns ytterligare en produktionsenhet där våra brandposter tillverkas. För att på bästa sätt möta våra kunders behov, finns vi lokalt närvarande med kvalificerad personal i egna region- och servicekontor över hela landet.

Presto Brandsäkerhet AB
Värmbolsvägen 2, BOX 315
641 23 Katrineholm

Telefon: 010-45 20 000
Fax: 010-45 20 001
E-post [email protected]


www.presto.se

 

 ×