Fabrikant Konsult

Guard Automation AB

Telefon: 072-171 27 71
Adress: Besöksadress: Badhusgatan 32 534 50 Vara
Postadress: Box 73, 534 21 Vara
Arbetsområde:  

Guard är en ledande leverantör av industriautomation och systemintegration i Norge och Sverige. Sedan 1984 har vi jobbat med kompletta, integrerade lösningar där processkomponenter och styrsystem fungerar som en helhet inom vatten och miljö, väg och järnväg, smarta byggnader och processindustri.

Vår framgång bygger på leveransförmåga och tillit. Med hög etisk standard och hållbara lösningar bidrar vi till att minimera såväl teknisk som ekonomisk risk för våra kunder. För oss handlar det om att skapa relationer så att vi tillsammans med er kan nå våra gemensamma mål och ambitioner. Därför tycker vi också om utmaningar och de får gärna vara komplexa. Vår leveransförmåga ska säkerställa att vi når målen – varje gång! Det har vi gjort i över 30 år för mer än 500 kunder med en beundransvärd insats av våra 130 mycket kompetenta och engagerade medarbetare.

Guard Automation AS löser kundens utmaningar med fokus på automatisering och systemintegration inom områdena vatten och miljö, väg och järnväg, produktionsindustri och smarta byggnader. Företaget har över 30 års erfarenhet i branschen och över 130 medarbetare, varav ca 90 är ingenjörer och många har yrkesbevis inom sin grundutbildning. Detta gör att vi kan lösa de största utmaningarna såväl praktiskt som teoretiskt.

Företaget har huvudkontor i Sandefjord och kontor i Oslo, Bergen, Porsgrunn och Sverige.

guard.no