Ecoclime Group AB


Telefon: 090-771900
Fabrikant
Adress: Adress: Storgatan 38, 903 27 UMEÅ
Org. nr.   556902-1800
Arbetsområde:  

Ecoclime Group AB erbjuder helhetslösningar för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av energi som optimerar energianvändning och sänker driftskostnaderna i fastigheter och verksamheter. Bolagen i gruppen driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Ecoclime och dess partners finns i hela värdekedjan med produktutveckling, tillverkning, installation, driftövervakning, service och underhåll. Företagets klimatsmarta energilösningar kombinerar patenterade produkter med öppen IoT-teknologi, som kan integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Bolaget är noterat på Spotlight. ecoclime.se×