Fabrikant

Ecoclime Group AB

Telefon: 090-77 19 00
Adress: Adress: Storgatan 38, 903 27 UMEÅ
Org. nr.   556902-1800
Arbetsområde:  

AFFÄRSIDÉ

Ecoclime Group erbjuder fastighetsägare och hyresgäster lönsamma lösningar med full kontroll, för hållbart inomhusklimat och klimatsmart energiförsörjning.

VERKSAMHETEN

Företagen i Ecoclime Group utvecklar innovationer, säljer och driver affärsprojekt där målet är att skapa hälsosamma inomhusklimat och kostnadseffektiva energisystem baserade på återvunnen, förnybar och fossilfri energi, för lägre klimatavtryck i fastigheter och industriprocesser. Företagets energilösningar kombinerar patenterade kärnprodukter med öppen IoT-teknologi, som integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime finns i hela värdekedjan med produktutveckling, produktion, installation, driftövervakning, service och underhåll. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

https://ecoclime.se 

https://www.evertherm.se

https://flexibelluftbehandling.se

https://sdc-automation.se

http://h-gruppen.se

 ×