Organisation

Climat80 Gruppen

Telefon: 040-363400
Adress: Besöksadress: Stenyxegatan 28, Malmö, 200 39 Malmö
Postadress: Box 9013, 200 39 Malmö
Org. nr.  
Arbetsområde:  

Climat80 Gruppen

Climat80 gruppen är ett samlingsnamn för alla företagen inom Climat80. Stjernfeldts VVS, Lunds Värme & Sanitet, Klimatkyl, Clifa Service, Elfast, Climat80 Entreprenad samt Sanpro.

TOTALÅTAGANDE
Climat80 får fastigheter att må bra genom ett funktionellt energieffektivt inneklimat, och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

HELHET GER FÖRDEL
Climat80 erbjuder ett totalåtagande med övergripande entreprenad- eller projektansvar från idé till full funktionalitet och service inom rör, ventilation, automation, kyla och värme. Du uppnår ett effektivare projekt med smidigare arbetsflöde, bättre kontroll samt en ekonomisk och miljömässig helhetssyn. Det finns stora ekonomi- och miljövinster att hämta på rätt använd kunskap i alla faser av en fastighets liv.

SAMLAD KOMPETENS
Våra kunder är fastighetsbolag och -ägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Climat80-Gruppens specialistföretag erbjuder alla discipliner som berör fastigheters inre liv, ren luft, värme/kyla, rör och samordnande funktioner. Dessutom erbjuder vi bred kunskap för att sköta den dagliga driften i form av fastighetsskötsel, felanmälan, jour och driftsoptimering.
För extra besvärliga problemställningar utnyttjar vi vårt väl inarbetade nätverk av partners med kompletterande kunskap. Det är allt från energispecialister och arkitekter till leverantörer av klimatutrustning.

 ×