Clima Sverige AB (Toshiba)Clima Sverige AB erbjuder tillsammans med ett rikstäckande återförsäljarnät smarta energieffektiva klimatlösningar inom luftkonditionering och värmepumpar.

Samtliga återförsäljare har ett högt tekniskt kunnande och har behörighet för kyl- och värmearbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar.

Beijer Ref är en grupp av kylgrossister/distributörer där bland annat Kylma och Clima ingår som helägda dotterbolag. Beijer Ref är den största leverantören i Norden och Europa av komponenter och system för luftkonditionering, värmepumpar och kommersiell kyla.

Verksamheten bedrivs idag i 22 länder. G&L Beijer AB är en teknikorienterad koncern som verkar inom industriell handel med agenturer och egenutvecklade produkter. Verksamheten är koncentrerad till affärsområdet Beijer Ref. G&L Beijer AB är noterad på Stockholmsbörsens Mid Cap lista och har huvudkontoret i Malmö.