Clima Sverige AB (Toshiba)


Typ: Konsult
Typ: Återförsäljare
Org. nr.   556314-6421

Clima Sverige AB erbjuder tillsammans med ett rikstäckande återförsäljarnät smarta energieffektiva klimatlösningar inom luftkonditionering och värmepumpar.

Samtliga återförsäljare har ett högt tekniskt kunnande och har behörighet för kyl- och värmearbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar.

Beijer Ref är en grupp av kylgrossister/distributörer där bland annat Kylma och Clima ingår som helägda dotterbolag. Beijer Ref är den största leverantören i Norden och Europa av komponenter och system för luftkonditionering, värmepumpar och kommersiell kyla.

Verksamheten bedrivs idag i 22 länder. G&L Beijer AB är en teknikorienterad koncern som verkar inom industriell handel med agenturer och egenutvecklade produkter. Verksamheten är koncentrerad till affärsområdet Beijer Ref. G&L Beijer AB är noterad på Stockholmsbörsens Mid Cap lista och har huvudkontoret i Malmö.