Skorstensbolaget i Stockholm AB


Firma: Skorstensbolaget i Stockholm AB
Adress:   Fridhemsgatan 27, 112 40, Stockholm
Org. nr.   556538-6793

Vi erbjuder trygga lösningar för säker och renlig installation av ventilation, skorstenar och eldstäder sedan 1979.

Ventilation & Energioptimering 

Clean-Air24 S, FL, FTX - effektiv ventilation med återvinning ökar komforten och värdet på din bostad. En väl fungerande ventilation, speciellt köksventilation, är en viktig del i ett bra och hälsosamt boende. Vi erbjuder bland annat det unika, effektiva och moderna systemet Clean-Air 24.


Skorstensrenovering – ge din skorsten nytt liv

Även om en skorsten är konstruerad att tåla extrema belastningar finns det faktorer som förkortar skorstenens livslängd och i värsta fall innebär brandfara. Vi utför skorstensrenovering, skorstenstätning och andra skorstensarbeten som ger en frisk och säker skorsten.

Eldstäder – skapa ett trivsamt och varmt hem

En braskamin är ett effektivt sätt att öka trivsel- och mysfaktorn i hemmet, samtidigt som man höjer fastighetsvärdet och sänker uppvärmningskostnaden. Hos oss får du tillgång till ett brett utbud av miljövänliga kaminer med hög värmeverkningsgrad från ledande leverantörer.

Läs mer på vår hemsida.