Generalagent

Free Energy Sverige AB

Telefon: 0346-585 80
Adress: Box 297, 311 23 Falkenberg
Org. nr.   556981-4501
Arbetsområde:  

HYSS – Bäst på hållbar uppvärmning

HYSS är ett uppvärmningssystem som kombinerar solenergi och värmepumpsteknologi på ett helt unikt sätt. Detta gör att HYSS är det mest kostnadseffektiva och miljöbesparande värmesystemet på marknaden.

Kombinationen av solvärme och geotermisk energi gör att HYSS uppnår en årsvärmefaktor (SCOP Combi) på mellan 5 till 7. Det innebär att för varje del energi (elektricitet) som tillförs värmepumpen återfås 5 till 7 gånger mer energi i form av värme och varmvatten. 

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnation som komplettering till eller utbyte av befintliga värmesystem. Här får du ett komplett värmesystem som tillgodoser allt värme- och tappvarmvattenbehov. Systemet levereras i ett elegant kabinett med en internetansluten programvara som gör att du kan följa funktion och prestanda oavsett var du befinner dig. 

Applikationen gör det möjligt att kontrollera att systemet levererar det som förväntas.