Rena System Sparar Energi!

Energieffektivisering börjar med Chemiclean Dagens energieffektiverings projekt kan knappast genomföras med bestående resultat utan att tas hänsyn till utrusningens och rörsystemens renhet samt energibärarens egenskaper.

 

 

Chemiclean AB är ett ISO14001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.

Som utvald partner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom även den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

Energieffektivisering börjar med Chemiclean
Dagens energieffektiverings projekt kan knappast genomföras med bestående resultat utan att tas hänsyn till utrusningens och rörsystemens renhet samt energibärarens egenskaper. Reducerad verkningsgrad i energitekniska system ofta beror på beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobiell tillväxt och gaser.
Energibärare i värme- och kylanläggningar är avsedda att transportera värme eller kyla och avge dessa på önskad plats. Detta sker optimalt i en ren anläggning, med vätska som är fri från luft och föroreningar.
Genom Chemicleans Nulägesanalys utförs noggrann utvärdering av status på befintliga anläggningar. Därefter noggrant väljs lämplig metod för att åtgärda eventuella avvikelser.
Efter våra rekonditionerade åtgärder så utför vi optimering av energibärare och system för att möjliggöra den maximala energieffektivitet som systemet är projekterat till.

Chemiclean-metoden® är resultat från 20 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.

Vi är:
Alfa Laval Preferred partner
Diplomerade energivägledare
HSB ramavtalspartner
Miljöcertifierade
AAA-rating, företaget ägs av ledningen


Stockholm

Telefon: 08-88 08 01,
Fax: 08-88 08 04,
[email protected]

Besöksadress: 
Vretensborgsvägen 21,
126 30 Hägersten

Postadress: 
Box 471
129 04 Hägersten


Göteborg

Telefon: 08-522 157 66
[email protected]

Adress: 
Arkipelagen Företagscenter
Hildedalsgatan 2
417 05 Göteborg


www.chemiclean.se