Grossist

Kylma AB [HK]

Telefon: 08-598 908 00
Adress: Postadress: Box 8213, 163 08 Spånga
Org. nr.   556059-7048
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF

Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar.
Vi levererar kyl- och värmepumpaggregat samt komponenter till kyl- och värmepumpbranschen, med försäljning och hämtlager på sju orter.

 

www.kylma.se