Kylma AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar.
Vi levererar kyl- och värmepumpaggregat samt komponenter till kyl- och värmepumpbranschen, med försäljning och hämtlager på sju orter.