Selekos affärsidé skall vara att erbjuda marknaden med tekniska lösningar och produkter där kunderna sätts i centrum inom områdena kritisk ventilation, klimatprodukter för luftbehandling och vattenrening med följande produktgrupper som; luftbefuktning, luftavfuktning, kyla/värme.

Seleko skall erbjuda branschanpassade lösningar för ovanstående områden till industri, kontor och butiker.
Seleko skall uppnå detta genom att kontinuerliga satsningar på utveckling, utbildning av egen support och en kunnig rikstäckande sälj- och serviceorganisation.
Selekos dagliga verksamhet skall bedrivas så att miljön värnas och kretsloppstänkandet befrämjas såväl hos Seleko AB som dess kunder och leverantörer.