Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Om oss
Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF)  är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909. Våra 7 000 medlemmar är ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader. Medlemmarna är en del av ett värdefullt nätverk som finns över hela landet och har aktiviteter på 29 orter. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra.

Nätverk – Information – Kunskap

Föreningen ger medlemmarna möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. De håller sig uppdaterade, får nya kontakter som leder till nya uppdrag och bra jobb, och får en plattform för att påverka branschens utveckling. På lokal nivå arrangeras aktiviteter som lunchträffar, studiebesök och andra sociala aktiviteter. Föreningen har också arrangemang centralt såsom kurser, seminarier, träffar och teknikgrupper. Vårt förlag ger ut litteratur och vi tar fram rabatter på kurser, litteratur och arrangemang hos andra aktörer.

Medlemstidningar

Genom att läsa vår medlemstidning Energi & Miljö får du kunskap om teknikutveckling, ändrade regelverk och mycket mer. Du får Energi & Miljö 9 gånger per år och dessutom 6 nummer av Energimagasinet. Tillsammans täcker de två tidningarna in det mesta inom energi och inomhusmiljö.