Bevent Rasch AB


Telefon: 033-236780
Fabrikant
Adress: Besöksadress: Skaraborgsvägen 6, 501 17 BORÅS
Postadress: Box 1739, 501 17 BORÅS
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB

Bevent Rasch har ett vältäckande produktprogram för komfort- och processventilation. Med tyngdpunkt skydd mot brand och brandgasspridning, takhuvar, ytterväggsgaller och spjäll. Fexibel produktion med hög kompetens ger möjlighet till många kundanpassade speciallösningar. Säljkontor finns förutom i Borås även i Stockholm.×