Entreprenadjuridik - Grundkurs

2019-07-01 Teknisk Industriell Företagsutbildning, TIFU

https://slussen.azureedge.net/image/127573/tifu.jpgTIFU erbjuder Entreprenadjuridik - Grundkurs, 18-19 september i Stockholm.

Ett handslag och löpande räkning kan gå bra. I professionella projekt önskar både byggherre och entreprenör eller konsult en mer förutsägbar process. Förfrågningsunderlag lämnas ut, anbud kan villkoras, antas och regleras. Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. För att underlätta har branschens intressenter tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna. Kursen tar upp tillämpning av villkoren i AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09. I kontrakten kan standardavtalen föras in helt eller delvis tillsammans med annat som parterna vill avtala om. Du lär dig hur kontrakt byggs upp och hur de tolkas vid tvist. Du får förståelse för risker och bevisbörda i ingångna avtal. Kunskap om entreprenadjuridik leder till bättre samarbete, bra resultat och kostnadskontroll.

Pris: 9800 SEK inklusive fika och luncher. Gedigen dokumentation och erfarna jurister som håller i rodret. Välkommen.

För mer information [email protected] eller 0702-779457

Klicka här för att komma till kursbeskrivning och anmälan.
 


 Dela     Tillbaka