Gymnasierna kommer inte ha ett bra skydd mot smittspridning

2021-04-12 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/gymn..jpg

När gymnasieskolorna nu gör sig redo för att ta emot elever igen väljer Folkhälsomyndigheten att göra det lätt för sig med sina råd till skolans huvudmän hur de kan förebygga smittspridning av Covid-19 genom god ventilation. Myndigheten hänvisar till miljöbalken som föreskriver att det är fastighetsägare och verksamhetsutövare som har ansvaret för att bedriva egenkontroller av luftkvaliteten inomhus och ventilationssystemens funktion. Det man blundar för är att verkligheten inte ser ut så. Branschorganisationen Svensk Ventilation konstaterar i rapporten

 

”I klassrummet står luften still” (2019) att lagkravet om OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) uppfylls av allt färre kommuner, och att många skolor har brister i ventilationssystemen.

Kanske är det därför som Folkhälsomyndigheten på sin hemsida skriver:  ”Vädring av klassrum mellan lektionerna, för att få ett snabbt luftombyte kan vara ett komplement till den ordinarie ventilationen. Vilken effekt vädring har ur smittskyddssynpunkt, och specifikt på spridningen av covid-19 är mer oklart”.

 

Folkhälsomyndighetens beslut att inte förtydliga nya forskningsrön om luftburen smitta riskerar att kraftigt begränsa det skydd som kommer att ges efter påsk. Elever och skolpersonal riskerar också att inte få tillgång till bästa möjliga skydd på grund av Folkhälsomyndighetens förslag om lämpliga förebyggande åtgärder för minskad smittspridning. Problemet är att råden om förebyggande åtgärder inte omfattar luftrening.

 

Folkhälsomyndigheten riktar direkta råd till skolans huvudmän för hur smittspridningen av covid-19 ska förebyggas: fysiskt avstånd, minskad trängsel, undvikande av samlingar med många personer, god handhygien, lokala riskbedömningar samt fungerande och rätt dimensionerad luftväxling. Det är bra att Folkhälsomyndigheten uppmärksammar behovet av ren och frisk luft i skolmiljöer. Här riskerar dock myndigheten att kraftigt begränsa skyddet på landets största arbetsplats när råden förenklas till att säkerställa om ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna. Folkhälsomyndigheten skriver också: ”undvika att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation”.

 

Släpp på prestigen: Det krävs en kombination av god luftväxling, luftrening och luftcirkulation!

För det första måste vi svälja en obehaglig ny sanning, det finns inget som heter noll risk för smittspridning. Målet är att minimera risken. Detta säger Harvardforskarna Joseph G. Allen och John D. Macomber (What Makes an Office Building “Healthy” av Joseph G. Allen och John D. Macomber, 29 April, 2020, HBR). Folkhälsomyndigheten i Sverige har varit mycket motvillig att ta höjd för luftburen smittspridning av covid-19. Detta till skillnad mot Kungliga Vetenskapsakademien som i februari 2021 uppdaterade sin vetenskapliga rapport från expertgruppen om åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Nyare forskning visade att man överskattade vikten av spridning via händerna och att smitta huvudsakligen sker via aerosoler, små droppar, som blir kvar i luften en längre tid om den inte omsätts (Editorial, Nature, 2021).

 

Det finns också nya forskningsrön som visar att en kombination av god luftväxling, luftrening och luftcirkulation behövs för bästa möjliga skydd (TUPA-projektet, Helsingfors Universitet).

”– Viruskoncentrationen måste vara tillräckligt hög för att man ska insjukna. Koncentrationen i ett rum går att minska avsevärt genom luftrening, eller effektiv luftcirkulation och luftväxling. Således borde man fästa mer uppmärksamhet än tidigare vidventilationen, utöver god handhygien, säger Enni Sanmark, läkare vid HUS” (TUPA-projektet, Helsingfors Universitet).

 

Att enbart titta till fungerande och rätt dimensionerad ventilation medför att bästa möjliga skydd i skolan ej nås. För att följa råden från Folkhälsomyndigheten på bästa sätt behöver skolans lokaler även förses med effektiv luftrening, mobila luftrenare som avdödar virus och bakterier till skillnad från luftrenare med HEPA-filter som enbart samlar upp virus och bakterier utan avdödning med risk för ökad smittspridning. Skolan är vår största arbetsplats och där läggs grunden till morgondagens samhälle. Därför bör investering i effektiv luftrening vara en självklarhet.

 

Min förhoppning är att vi framöver får se mindre av prestigefylld låsning vid tidigt kommunicerade råd om hur risken för smittspridning ska minimeras. Släpp på prestigen: Målet måste vara bästa möjliga skydd i landets skolor, och givetvis också på många andra platser!

Läs mer »


 Dela     Tillbaka  

Skolan kunde fortsätta tack vare Genano Ren Luft som tjänst

2021-04-07

Tack vare Genano Ren Luft som Tjänst kunde verksamheten i fuktskadade Teglaskolan i Skara kommun fortsätta i väntan på att Viktoriaskolan, en av landets modernaste skolor, skulle stå klar.


  Ventilation Referensprojekt

Äldreboende fick en förbättring av inomhusluften

2021-03-19

Äldreboendet Solägen i Gagnef fick en snabb förbättring av inomhusluften och en ökad trygghet under Corona efter installation av Genanos luftrenare.


  Ventilation Referensprojekt

Snabb lösning med luftrening lindrade oro hos skolpersonal

2021-02-08

Genom en snabb lösning med luftrening slapp skolpersonalen känna oro för inomhusluftens kvalitet.


  Ventilation Referensprojekt

Krokoms kommun förebygger risk för ohälsa och sparar pengar

2021-01-14

Krokoms kommun förebygger risk för ohälsa och sparar många miljoner genom att långsiktigt välja Genano Ren Luft som tjänst®


  Ventilation Referensprojekt

VTT-tester visar att luftrenare eliminerar virus

2020-11-26

Tester utförda av finska forskningsinstitutet VTT visar att luftrenare från Genano eliminerar virus.


  Ventilation Utbildning & FoU

"Lät för bra för att vara sant"

2020-11-03

"Lät för bra för att vara sant" sa den Tekniska chefen vid Lysekils kommun när ett driftstopp i en skola förvandlades till lokaler med bra luftkvalitet.


  Ventilation Referensprojekt

Luftrenare räddade Gamla Byns förskola i Avesta

2020-10-16

Förskolan som var byggd på 1960-talet visade sig ha en inomhusmiljö med flera ohälsosamma överraskningar. Luftrenare från Genano räddade situationen och det gick att undvika både hälsorisker och onödigt höga kostnader för evakuering.


  Ventilation Referensprojekt

Genano Ren Luft som Tjänst®

2020-09-14

Genano började sin historia i slutet av 1990-talet, och företaget är sprunget ur ett samarbete med fokus att specialrena inomhusluftutrymmen inom laboratorie- och sjuhusverksamhet, genom använandet av luftrenare.


  Ventilation

Webbinarium 22.9. – Ta kontroll över inomhusluften

2020-09-08

Vad är bra och vad är dålig inomhusluft? Vad betyder luftkvalitet? Hur mäter vi luftkvalitet och hur upplever vi människor luftkvalitet? Välkommen att deltaga vid vårt kommande webbinarium.


  Ventilation Utbildning & FoU