Geoenergidagen 2021 Digitalt 6-7 oktober

2021-09-15 Svenskt Geoenergicentrum

Geoenergidagen är tillbaks efter förra årets pandemipaus, och i år blir det ett digitalt event. Geoenergidagen 2021 arrangeras den 6-7 oktober i form av fyra tematiska två-timmarssessioner med inledande tematiska föredrag och efterföljande moderatorledd workshopdiskussion. En digital utställning erbjuds också i anslutning till eventet. Eventet sker i samarbete med Innovationskluster Varmt & Kallt.

Onsdagen den 6 oktober kommer förmiddagssessionen (10:00-12:00) att handla om Gröna lån och finansieringsmöjligheter för geoenergi. Sessionen ger en överblick över de gröna lån och finansieringsmöjligheter som erbjuds av banker och låneinstitut och hur dessa förhåller sig till geoenergi. Föredragshållare är bland andra Hanna Setterberg, forskare och lärare inom hållbar ekonomi samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program, Handelshögskolan i Stockholm. Vi får också ta del av hur två olika banker och finansieringsinstitut jobbar med gröna lån och finansiering, och hur geoenergi passar in i detta.

Onsdagens eftermiddagssession (14:00-16:00) hålls på engelska och har temat Högtemperaturborrhålslager. Under sessionen tar vi upp aktuella exempel på högtemperaturborrhålslager i olika länder och de erfarenheter som finns från dessa idag. Randi Ramstad Kalskin, NTNU/Asplan Viak, berättar om erfarenheter och resultat från det norska högtemperaturlagerprojektet GEOTERMOS. Olof Andersson, Geostrata, berättar om resultaten från Xylems högtemperaturlager i Emmaboda och vad som hände när man uppgraderade lagret med värmepumpar. Lucio Mesquita och Bill Wong berättar om sina erfarenheter från det framgångsrika högtemperturlagret i Drake Landing Solar Community i Okotoks i Kanada.

Torsdagens förmiddagssession handlar om Uppföljning av större geoenergianläggningars prestanda och presenterar resultat från det fyraåriga internationella forskningssamarbetet IEA HPT Annex 52 om mätning av långtidsprestanda hos större geoenergianläggningar. Här ges exempel från både internationella och nationella mätprojekt. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, ger en översikt över de ingående 40 internationella geoenergianläggningarna inom Annex 52 och deras resultat. Saqib Javed, LTH, presenterar resultat och slutsatser från borrhålsanläggningarna för Frölunda Klubbhus, Entré Lindhagen och Polishuset i Rosengård. José Acuña, KTH, presenterar resultat och slutsatser från Rosenborgs akviferlager, samt borrhålsanläggningarna Forskningen 2 och Frescati NPQ.

Den avslutande eftermiddagssessionen på torsdagen hålls på engelska) och ger en inblick och översikt av Femte generationens fjärrvärme och fjärrkyla med geoenergi (5GDHC). Sessionen sker i samarbete med det svensk-danska forskningsprojektet Interreg COOLGEOHEAT och ger en överblick över de senaste generationernas fjärrvärme och -kylnäten till och med den femte generationen där geoenergi ingår som energikomponent. Förutsättningar i Danmark och Sverige, samt modellverktyg och affärsmodeller presenteras av svenska och danska forskare inom projektet. Föredragande är Marwan Abugabarra från LTH samt Søren Erbs Poulsen från VIA University College i Danmark.

Läs mer och anmäl dig som deltagare och digital utställare här:

https://geoenergicentrum.se/geoenergidagen/geoenergidagen-2021/


 Dela     Tillbaka  

Digital geoenergikurs 27/4 - Funktion och tillämpningar

2021-04-14

Det finns platser kvar på vårens digitala geoenergikurs Geoenergi - Funktion och Tillämpningar den 27 april. Till hösten ges fler kurser med start i september. Läs mer på www.geoenergicentrum.se


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Kursdatum för Geoenergikurserna 2021 klara

2020-12-10

Geoenergicentrums kursutbud 2021 ges på flera orter – i Lund, Göteborg och i Stockholm. Nytt för i år är att designkursen i februari ges på engelska.


  Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Det finns platser kvar på höstens geoenergikurser

2020-08-27

Det finns fortfarande platser kvar på höstens kurser i geoenergi i september-december. Vi håller god hygien och social distans.


  Allmän Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Johan Barth lämnar som vd för Svenskt Geoenergicentrum

2020-08-14

Svenskt Geoenergicentrums vd och grundare, Johan Barth, lämnar på egen begäran sin tjänst under slutet av augusti. Han efterträds av kollegan Signhild Gehlin, som arbetat som teknisk expert på Svenskt Geoenergicentrum sedan starten 2013.


  Värme Kyla Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Geoenergidagen 2020 ställs in

2020-08-14

Svenskt Geoenergicentrums årliga geoenergievent Geoenergidagen 2020 som planerats till oktober kommer inte att genomföras under detta år. Skälet är den rådande viruspandemin. Geoenergidagen återkommer hösten 2021.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi

Datum för årets geoenergikurser klara

2020-01-10

Bygg på din kunskap om geoenergi - säsonglagring och uttag av värme och kyla från mark och vatten. I år ger vi våra uppskattade kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Välkommen med din anmälan!


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Platser kvar på höstens Geoenergikurser

2019-10-11

Det finns fortfarande chans att anmäla sig till höstens tre uppskattade kurser om geoenergi. Alla tre kurserna är endagskurser i Stockholm.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Anmäl dig till höstens geoenergikurser!

2019-08-14

Bygg på din kunskap om geoenergi - säsonglagring och uttag av värme och kyla från mark och vatten. Våra uppskattade kurser går av stapeln i Stockholm, med start i oktober.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Platser kvar på vårens geoenergikurser

2019-02-26

Bygg på din kunskap om värme och kyla från marken. Platser finns på vårens geoenergikurser i Lund 19/3 och Malmö 28/5.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU