Elicom - Er kompletta helhetsleverantör av automation

2021-10-11 Elicom AB

https://slussen.azureedge.net/image/166343/IMG_1415_1.jpg

Hantverksmässigt skräddarsyr vi automatikskåp, elskåp, styrskåp och apparatskåp för alla applikationer inom VA, infrastruktur och industri för optimal funktion och kostnadseffektivitet. Elicom är fabrikatoberoende och anpassar utrustningen efter dina behov och önskemål. Stor vikt läggs vid montering och test av alla skåp innan de lämnar oss. 
 

Elicom har över 30 års erfarenhet och på så sätt samlat på oss den kunskap och erfarenhet våra kunder numera får på köpet. Ett signum för oss är att vi aldrig tummar på kvalitet eller säkerhet i val av komponenter. Våra installatörer, tekniker och programmerare i fält fixar montage, driftsättningar eller service på plats. Med Elicom som leverantör känner du dig trygg hela vägen. Ambitionen inom Elicom, att alltid göra det bästa i varje applikation gör att våra nöjda kunder kommer tillbaka, år efter år.

Projektledning med nära samarbete och partnerskap

Att kunna se och ta helheten i ett projekt är möjligt genom bred kompetens och mångårig vana. Tack vare målmedvetet arbete och lång erfarenhet av olika system inom processreglering har vi skapat en marknadsledande position. Ett nära samarbete och partnerskap är en viktig framgångsfaktor. För varje unikt uppdrag matchar vi ett team för att ge dig rätt kompetens och bästa förutsättningar för ett problemfritt och kostnadseffektivt genomförande.

Genom engagemang och ömsesidigt förtroende skapar vi långsiktiga och hållbara relationer.

https://slussen.azureedge.net/image/166343/20200123_074355.jpg

PROGRAMMERING

Vi har varit i branschen i flera decennier och har en gedigen erfarenhet av programmering av PLC och styrsystem för diverse automationslösningar. Oavsett om det gäller ändringar i ditt befintliga system eller programmering av nya PLC och operatörspaneler, anpassas programmeringen för bästa möjliga funktion och kostnadseffektivitet.

VA med pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk
Vårt huvudsakliga segment är VA  pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk.

Vi utvecklar, levererar och utför kundanpassade specialstyrningar med övervakning och dess mjukvara för bränsletankanläggningar, fodertransportsystem, biogasanläggningar, vattenkraftverk, vattenmembranfilter, reglerventilanläggningar. 

Vi hanterar alla vanligt förekommande styrsystem och matchar programmeringen till gällande standarder och krav i den industri eller process de ska verka.

Där styrskåp konstrueras och byggs av oss, involveras programmeraren in tidigt och kan med sin kompetens se till att rätt utrustning väljs. För att uppnå maximal funktion inhämtas all nödvändig information och kontakten med dig som kund är avgörande? för att styrsystemet ska bli så ändamålsenligt som möjligt. Vi optimerar mjukvaran i operatörsterminal och styrsystem för ert kundanpassade SCADA-system.

Vi programmerar bland annat Mitsubishi, Beijer, ABB, Schneider, Siemens och Phoenix.

https://slussen.azureedge.net/image/166343/DSC_0097.jpg

PLC & HMI

Vi arbetar med de flesta vanligt förekommande PLC-systemen och operatörspanelerna inom VA och industri. Våra projektledare och programmerare lyssnar på kunden och frågar hur de vill att anläggningen ska styras, om det är något de tidigare saknat, vilken övervakning och kommunikation som önskas. Med sin kunskap och erfarenhet kan de även hjälpa kunden med rätt styrning till respektive process. Sen skräddarsys ett optimalt program med de funktioner som varje applikation kräver. Viktigt att även berörd driftpersonal intervjuas om deras önskemål för att underlätta inställningar och menyval i den dagliga användningen av systemet. Elicom hjälper dig även att ta fram vilken hårdvara som passar bäst för just din PLC-applikation. Här kan du läsa mer om det!

Genom engagemang och ömsesidigt förtroende skapar vi långsiktiga och hållbara relationer. Vi har varit i branschen i flera decennier och har en gedigen erfarenhet av programmering av PLC och styrsystem för olika automationslösningar. Oavsett om det gäller ändringar i ditt befintliga system eller programmering av nya PLC och operatörspaneler, anpassas programmeringen för bästa möjliga funktion och kostnadseffektivitet.

https://slussen.azureedge.net/image/166343/Elicom_Lågspänningsställverk.jpg
KONSTRUKTION

Vi har lång erfarenhet av konstruktion. Våra konstruktörer har stor kännedom och lång erfarenhet av kraft-, telekom- och VA-branschen.

Oavsett om dina underlag kommer som en färdig handling eller enkel beskrivning av önskad funktion, hjälper vi dig från konstruktion och ritning till färdig installation, med relationshandling. Dokumentationen produktionsanpassas för att effektivisera tillverkning och ledtid. Vi vill tidigt vara delaktiga i projekteringsarbetet och hjälper dig gärna att optimera lösningarna med ökad kostnadseffektivitet som resultat.

Dokumentationen produktionsanpassas för att effektivisera tillverkning och ledtid. Vi vill tidigt vara delaktiga i projekteringsarbetet och hjälper dig att optimera lösningarna med ökad kostnadseffektivitet för er som resultat. Relationshandlingar levereras med varje produkt. Vi projekterar och konstruerar i CAD-system Elprocad och Fastel.

https://slussen.azureedge.net/image/166343/Fuchs_Lubricants.jpg

KRAFTENTREPRENADER

Vårt erbjudande innefattar mer än lågspänningsprodukter. Samarbetet med ledande leverantörer av mellanspänningsställverk, krafttransformatorer och reservkraft kombinerat med kringutrustning som kanalskenor, likspänningssystem, kontrollskåp samt signal- och larmhantering gör att vi kan ta ansvar för hela din anläggning. Våra serviceingenjörer följer med materielleveranserna ut på plats för uppställning, idrifttagning och protokollförd avprovning.

Logistiska fördelar och minimerande av risker
Utöver de logistiska fördelarna med endast en leverantör minimeras samtidigt risken för eventuella gränsdragningsproblem och missuppfattningar. Tillsammans med våra erfarna projektledare arbetar vi gemensamt fram en hållbar tidplan där vi båda känner tryggheten i att projektet genomförs på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

För att du som kund ska kunna få en så enkel överblick och förståelse för anläggningens uppbyggnad och funktion erbjuder Elicom en komplett anläggningskonstruktion. 
En kraftentreprenad är inte bara produkter och lösningar, det är engagemang och samspelet på individnivå som är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Vi värdesätter direktkontakten med dig som kund och tillgänglighet är en av våra viktigaste egenskaper. Välkommen till Elicom!


 Dela     Tillbaka