RISE har testat 10 mm pågjutning ovan golvvärmerör

2018-12-03 XY Climate Sverige AB

XY Climate har nu genomfört tester med sitt innovativa golvvärmesystem med grafitremsor på väv som fördelar värmen över ytan.

Företaget har låtit RISE Byggteknik, med bidrag från Vinnova, genomföra tester enligt provmetoden SS-EN 1264-2:2008, uppvärmning samt kylning av vattenburen golvvärme. Denna standarden bestämmer värmeavgivningen samt fördelningen över ytan.

https://slussen.azureedge.net/image/127249/Tunn_påbyggnad.jpg

Uppbyggnad av 2 provkroppar 1 x 1 m med 30 mm isolering i botten samt rörhållarskenor för dia. 16 mm rör med c-c 200 mm. En traditionell provkropp med 30 mm avjämningsmassa ovan rör samt företagets system med grafitremsor placerade ovan rör och endast 10 mm pågjutning likt bild. Resultat av dessa provkroppar visar likvärdigt resultat vad avser värmeavgivning samt temperaturfördelning över ytan.

Med 20 mm mindre avjämningsmassa sparar man 34 kg samt att systemet blir mindre trögreglerat och snabbare installation. Den minskade mängden material medför även att CO2 utsläpp minskas med ca: 5,4 kg/m2. Vad gäller slutlig installationskostnad så blir även den betydligt lägre som en extra bonus.

Till vår hemsida!


 Dela     Tillbaka  

Endast 10 mm pågjutning är nu möjligt!

2018-10-01

Företaget har nu kvalitetssäkrat sitt lågbyggande golvvärmesystem hos RISE CBI betonginstitutet i Stockholm.


  Värme

Heat Spreader förenklar och förbättrar

2017-09-11

Nu har Heat Spreader som höjer energiprestandan på golvvärmen och underlättar installationen blivit ytterligare förfinad.


  Värme El Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Grafitmattan Heat Spreader visas på två mässor i maj

2017-04-21

Företaget medverkar i två mässor under maj månad. Först ut är Byggexpo Norrland 4-5 - Örnsköldsvik och sedan Elfack-mässan 9-12 i Göteborg. Besök oss och ta del av alla fördelar med grafitmattan Heat Spreader med sina extrema spridningsegenskaper.


  Värme El Energieffektivisering

Installation av marknadens effektivaste golvvärmesystem

2017-02-08

Vår typ av golvsystem utgörs av ett system som är tunnare än de system som idag finns på marknaden. Vårt golvsystem Heat Spreader.


  Värme Referensprojekt

Bli återförsäljare för nytt golvvärmesystem

2016-10-19

Det går uppåt för XY Climate golvvärme och nu finns möjligheten att bli återförsäljare för vårt unika och klimatsmarta golvvärmesystem.


  Värme Produktnytt & kataloger