HYSS – High Power, sol-hybridvärmepumpar för upp till 600 kW

2019-01-29 Free Energy Sverige AB

 

https://slussen.azureedge.net/image/47927/hysspark.jpg
Capjon Park - Free Energy har levererat de första HYSS - High Power til ett av de mest innovativa och framtidsinnriktade bostadsprojekten i Norge - Verksbyen i Fredrikstad. Illustration: Arca Nova Utvikling AS.

Free Energy vidareutvecklar kontinuerligt sitt HYSS- Hybrid Solar System. Nu lanseras en serie fastighetsvärmepumpar (High Power) för värme- och kylbehov upp till 600 kW.
HYSS - High Power omfattar 4 storlekar av inverterstyrda vätska-vatten värmepumpar som liksom villamodellerna kan High Power kompletteras med solvärme och därmed uppnå en dubbelt så hög värmefaktor som en konventionell bergvärmepump. Genom HYSS systemets sinnrika styrning av solvärmen nyttjas hela temperaturskalan från solfångarna och den nya serien HYSS-värmepumpar uppnår marknadens högsta SCOP-Combi (värme och varmvatten) i intervallet 5-7.https://slussen.azureedge.net/image/47927/HYSS-High-Power-press.jpg

HYSS - High Power är alltid ”solar-ready” och varvtalsstyrda. Serien erbjuds i 4 effektområden: 5-22 kW, 12-40 kW, 15-70 kW samt 25-100 kW. Genom att kaskadkoppla enheterna kan effektbehov upp till 600 kW tillgodoses. Värmepumparna är försedda med supervisor och HYSS-systemets unika användargränssnitt med online övervakning och kontroll. Programvaran uppgraderas automatiskt utan kostnad.

Värmepumparna ger utöver värme och varmvatten (upp til 70°C), såväl aktiv- som passiv kyla. ModBus och HYSS Flexible är möjiliga tillval.

Free Energy har levererat de första HYSS - High Power värmepumparna till ett av de mest innovativa och framtidsinriktade bostadsprojekten i Norge. I den nya bydelen, Verksbyen i Fredrikstad, kommer byggexploatören Arca Nova att bygga 1.500 bostäder de kommande åren. Samtliga som noll- och plusenergibyggnader baserat på den gyllene triangeln: Solvärme – bergvärmepump – solceller. Resultatet blir lägsta möjliga energikostnader och minimal klimatpåverkan. Klicka här för mer information!

HYSS - High Power har mottagits väl även i Sverige, där stora bostadsprojekt är under utveckling i samarbete med en av de största byggentreprenörerna. I Europa finns även ett samarbete med en stor energiaktör for leverans av HYSS - High Power värmepumpar.

Läs mer om HYSS - High Power här! 


 Dela     Tillbaka  

Ny lätthanterad värmepump från Free Energy

2018-10-03

HYSS Easy handling - äntligen en värmepump som kan hanteras i trånga rum och trappor.


  Värme Kyla Geoenergi Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger

Arca Nova tecknar samarbetsavtal med Free Energy

2018-05-02

Free Energy är en av flera partner som Arca Nova Gruppen knutit till sig för projektet Future Living.


  Värme El Referensprojekt

Free Energy inleder samarbete med stor norsk aktör

2018-02-07

VVS-installatörskedjan Värme & Bad (VB) i Norge har inlett ett strategiskt samarbete med Free Energy kring värme- branschens ”Tesla”.


  Värme Kyla Geoenergi Nordbygg

Free Energy till final i Skanskas Deep Green Challenge

2017-10-05

Som ett led i Skanskas gröna initiativ har tävlingen Deep Green Challenge utlysts. Skanska vill med tävlingen hitta nya gröna tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan och öka möjligheterna att skapa klimatneutrala projekt.


  Värme Kyla Sanitet Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Teknologiskt Institut verifierar HYSS unika prestanda

2017-09-20

I en nyligen genomförd kontrollmätning av COP beräkningarna i HYSS (Hybrid Solar System) verifierar Teknologiskt Institut i Danmark det utfall som Free Energy påvisat i sina egna mätningar och beräkningsmetoder.


  Värme Sanitet Geoenergi Solvärme & solenergi

Free Energy expanderar och byter VD

2017-05-24

Free Energy expanderar och nyanställer såväl i Norge som Sverige. Som en följd av en ökad försäljning och med ambitionen att stärka företagets marknadsposition har Kristoffer Rexvik rekryterats som VD för Free Energy Sverige AB.


  Värme El Platsannonser Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi

Snart dags för en ny vinnare

2017-05-16

Slussen.biz har fått en pratstund med Lars Andrén som tog emot förra årets upplaga av Stora Inneklimatpriset för Free Energys räkning


  Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

Första HYSS-systemet kopplat till ASES-markvärmelager

2017-01-30

Free Energy har driftsatt det första HYSS-systemet kopplat till ett ASES markvärmelager. Systemet är unikt då det ger möjlighet att säsongslagra solvärme. Överskottet av solinstrålning sommartid lagras i ett specialutformat värmelager.


  Värme Referensprojekt

Möt Free Energy på VVS-Dagene

2016-10-13

Besök Free Energy på VVS-Dagene i Oslo 19 - 21 oktober. På mässan presenteras marknadens bästa värmepump med solfångare.


  Värme Kyla