AxiCool-fläktar kyler nytt distributionscenter i Kapstaden

2019-04-04 ebm-papst AB

2 700 livsmedelsbutiker i 15 länder och närmare 150 000 medarbetare gör Shoprite till den största matkedjan i Afrika. Kraven är mycket höga på att exempelvis kött, grönsaker, ägg och mejeriprodukter i butikerna är fräscht. Varje dag besöker 35 miljoner människor någon av kedjans butiker och det är nog inte många som tänker på varifrån alla varor levereras och hur de kan vara så fräscha. Hemligen är ett nybyggt distributionscenter, Cilmor Distribution Centre (DC), som ligger alldeles utanför Kapstaden. Distributionscentret, som invigdes 2018, har en yta på 144 x 123 meter för och här hanteras och lagras varor från cirka 500 av Shop Rites leverantörer. Distributionscentret är inte bara imponerande säger Steven Friedmann, försäljningschef för ebm-papst i Sydafrika. "De ansvariga hos Shoprite ville att det skulle vara den mest progressiva och energieffektiva distributionsanläggningen i sitt slag."

Se fler bilder på installationen här!


Indelning i tre kylzoner
På den högsta punkten är distributionscentrets välvda tak 22 meter och här döljs också ett intelligent kylsystem. Tidigare lagrade Shoprite varorna i olika distributionscentra på grund av varierande temperaturbehov. För att rationalisera och effektivisera logistikflödet byggdes det nya centret med kravet att alla varor skulle kunna lagras under ett tak. Det har man också lyckats med genom att dela in lagerytan i tre kylzoner. Två av dessa zoner har frysar med en yta på 4 500 kvadratmeter och en temperatur på -28 ° C. Den tredje kylzonen har en yta på 12 000 kvadratmeter och här är temperaturen 1 ° C.

”Företag som bygger denna typ av distributionsanläggningar ställ inför en rad utmaningar. En av dessa är buller”. Det säger Hannes Steyn, chef för GEA Refrigeration Africa (Pty) Ltd., som är det företag som ansvarat för hela kylsystemet vid Cilmor DC. Steyn förklarade att det på grund av mycket reflekterande ytorna och många fläktar lätt kan uppstå en ljudnivå som gör det obehagligt att arbeta i ett stort distributionscenter för färska och kylda varor. Regionen är också känd för snabbt stigande energikostnader vilket gör att det ställs extrema krav på att anläggningar av den här typen verkligen är energieffektiva. "Som en konsekvens av att det inte investerats i nya kraftverk med högre effekt är efterfrågan på el på denna tillväxtmarknad större än utbudet. Man kan inte heller får en garanti för en konstant och säker strömförsörjning”, säger Steven Friedmann.

Låg ljudnivå ett viktigt arbetsmiljökrav
För att möta dessa utmaningar och tillgodose kraven angav GEA Refrigeration Africa de kriterier som fläktarna till förångarna i distributionscentret måste uppfylla. De skulle vara effektiva och ha en högsta ljudnivå på 48 dB (A) - inte högre än en lugn natt i en storstad - och ha en räckvidd för luftflödet på minst 28 meter. Man krävde också att fläktarna skulle kunna styras mycket exakt. Lösningen blev att man valde 176 stycken av ebm-papst axialfläktar AxiCool med EC-motor och diametern 800 mm. Ett mycket effektivt luftflöde kombineras hos dessa fläktar med en låg ljudnivå tack vare den aerodynamiska designen av ingående komponenter som till exempel fläktbladen.

"Fläktarna körs normalt med reducerad hastighet. Det har en betydande inverkan på ljudnivån och givetvis även energiförbrukningen. När det gäller luftflöde överträffar axialfläktarna våra förväntningar. Fläktarnas hastighet styrs av lufttemperaturen. När den önskade temperaturen uppnåtts sänks hastigheten. För ett stort distributionscenter där all lagerkapacitet inte alltid utnyttjas innebär det stora möjligheter till energibesparingar. Att AxiCool-fläktar har en steglös hastighetsreglering är därför en mycket stor fördel. De är dessutom lätta att installera vilket också bidrar till att vi är mycket nöjda med fläktvalet”, avslutar Hannes Steyn.

 


 Dela     Tillbaka  

Lär dig mer om energieffektiva EC-fläktar i vår fläktskola!

2019-04-11

I vår fläktskola erbjuder vi workshops, målgruppsspecifika utbildningar, mm. Där har vi utökade möjligheter att, utöver teoretisk utbildning, även praktiskt kunna visa vad man bör tänka på i samband med energieffektivisering och utbyte av fläktar.


Enkel support av tekniska frågor vid ex. inkoppling av styr

2019-04-04

Nu har ebm-papst en ny landningssida för att förenkla för dig som kund! Här finner du support på de vanligast ställda frågorna, allt från produktfrågor, tekniska frågor som t.ex. hjälp med inkoppling av styrning till kontaktinformation och dylikt.


Stor energisparpotential hos Irlands stormarknader

2019-03-21

Fläktbyten till EC-fläktar i livsmedelsbutikers kyldiskar kan ge mycket stora energibesparingar. Med en effektivitetsnivå på upp till 70% förbrukar dessa motorer bara en tredjedel av energin jämfört med konventionella asynkrona skuggpoliga motorer.


Besök ebm-papst på ExpoVent 19-21 mars

2019-03-13

Välkommen till vår monter på ExpoVent 19-21 mars i Kalmar, Jönköping och Linköping. Vi visar exempel på våra energieffektiva fläktlösningar för fastighetsventilation och berättar mer om hur du kan minska elförbrukningen med rätt val av fläkt.


Undvik övertoner vid inkoppling av större fläktar på nätet

2019-03-13

Övertoner kan leda till prestandaförsämringar och oönskade stopp och avbrott. I denna artikel tar vi upp främst två EMC-standarder som är viktigt att ha koll på, men även varför det är viktigt att kablaget är rätt dimensionerat.


Teknisk Säljare sökes till Retrofit-avdelningen på ebm-papst

2019-02-28

Vi söker en teknisk säljare för försäljning av fläktar för ventilation och kyla till såväl ny- som ombyggnad av fastigheter i distrikt Skåne, Södra Halland. Ett utvecklande arbete på ett framgångsrikt och lönsamt företag med världsledande produkter!


Takfläkt som förenklar installationer och ger lägre kostnad

2019-02-28

Spar energi utan störande ljud och krångliga installationer med våra ljudisolerade EC-takfläktar med utetemperaturkompenserad tryckreglering, MODBUS och utdraget mätuttag. Se vår nya kortfilm som visar precis hur enkla de är att installera!


Flexibel FläktVägg moderniserar Sveriges ventilationssystem

2019-02-28

ebm-papst unika FläktVägg är både skalbar och ergonomisk och sparar både pengar och energi. Fläktväggen är effektiv och enkel att installera och har sedan 2016 hjälpt en mängd kunder runt om i landet att sänka sin energiförbrukning.


EC-fläktar för modernisering av ventilationssystem

2019-02-28

Nu finns vår uppdaterade katalog "EC-fläktar för modernisering av ventilationssystem" tillgänglig för nedladdning. Du finner de senaste referenscasen samt produktnyheterna från vårt breda sortiment av EC-fläktar. Vi hjälper dig till rätt fläktval!