Framtidens vakuumavgasare är här!

2019-05-16 Chemiclean Systems AB

S600


Spirotech har helt omdesignat deras helautomatiska vakuumavgasare, Spirovent Superior. Med ökad prestanda och menystyrd driftsättning klarar S400 och S600 nu av att drifta ännu större systemvolymer än tidigare. De nya modellerna är smarta och uppkopplingsbara, och erbjuder drift och övervakning av systemet via molnet. Ett alternativ utöver det behovsstyrda Smart-Switch systemet är en ny kontinuerlig snabbavgasning.

  • Fjärranslutning (nyhet!)
  • Enkel menystyrd driftstyrning
  • Ökad systemvolymområde (nyhet!)
  • B och R versioner har ett integrerat automatisk påfyllningsystem


För mer information, kontakta oss på Chemiclan!

Chemiclean - Spirovent S400 & S600 paket med filter

Chemiclean påsfilter MF100 med magnetfällaEnergieffektivisering
börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Boka besiktning nu!


 Dela     Tillbaka  

Är ditt system redo för nästa värmebölja?

2019-05-14

Extremvärme blir allt vanligare med bland annat varmare somrar som resultat. Förra sommarens värmebölja drabbade kylbranschen hårt på grund av att kapacitet inte räckte till när många anläggningar fick problem och behövde service samtidigt.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Alfa Laval tecknar utökat avtal med Chemiclean AB

2019-01-23

Chemiclean enl. nytt avtal har fått utökat servicedistrikt i Sverige. Utöver tidigare servicedistrikt Stockholm/Mellansverige från och med 2019 så ansvarar Chemiclean även för region västkust. Vårt säljdistrikt innefattar numera hela mellan-Sverige,


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Igensatta och försmutsade ventilationsbatterier?

2018-09-11

Många fastighetsägare har under sommaren upplevt svåra driftproblem och fått stort behov av akut avhjälpande för problem med sina kylbafflar, kylbatterier och vätskeflöden som inte räckt till.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Chemiclean Systems i samarbetsavtal med Värmex!

2018-05-15

Tillsammans lyfter vi fastighetsbranschen. Genom avtalet avser bolagen att skapa ett långsiktigt gemensamt arbete. Chemiclean och Värmex har i flera år hjälpt varandra i sin strävan att uppnå effektiva system för sina kunder.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Hur mår ditt Kyltorn?

2018-04-26

När legionellabakterier utan kontroll tillåts växa i ett kyltorn och sedan genom vattendimma sprids till omgivningen innebär detta allvarliga hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn ha säkra rutiner för kontroll och skötsel.


  Kyla Energieffektivisering

Nordbygg 2018 | Chemiclean är självklart på plats

2018-03-29

Snart går Nordens största och viktigaste mässa av stapeln. Chemiclean är självklart på plats [Hall A | Monter 12:28] och presenterar marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Nordbygg

Chemiclean tar nästa steg i utvecklingen inom vätskekemi

2018-03-29

Vi presenterar ett helt nytt mätinstrument In-Line Oxyguard® Genom att ständigt utveckla produkter, processer och metoder för energieffektiva fastighetssystem presenterar Chemiclean nu ett nytt egenutvecklat mätinstrument, syremätaren In-Line Oxygua!


  Värme Kyla Sanitet Energieffektivisering

Energieffektivisering börjar med Chemiclean!

2018-02-20

En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och...


  Värme Energieffektivisering

Chemiclean söker tekniker till Stockholmskontoret

2018-01-31

Tekniker för service av vätskeburna system, vi söker ansvarsfulla och drivna tekniker som vill vara med och leda arbetet framåt inom vår verksamhet i distrikt Stockholm, där vi utför arbeten i en bred kundkrets.


  Värme Kyla Platsannonser