Återförsäljare

Umecto AB [HK]

Telefon: 010-288 92 90
Adress: Besöksadress: Pepparvägen 81, 123 56 Farsta
Pepparvägen 81, 123 56 Farsta
Org. nr.   559208-3314
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Ställer du och din verksamhet höga krav på luftkvalitet och säker arbetsmiljö? 

Vi erbjuder kundanpassade, energieffektiva lösningar inom luftbefuktning, skyddsventilation och behovsstyrd ventilation.

 

Läs mer om våra produktområden

Luftbefuktning

Skyddsventilation

Automation

 

Bild