”Det enda man behöver är en skruvdragare”

2019-09-26 ebm-papst AB

Jan Holmström arbetar som ventilationsingenjör hos HSB i Västerås. Hans arbetsplats är som regel något hustak i staden där det ska installeras nya takfläktar, och ofta är det ebm-papst fläktar som installeras. Vid många installationsprojekt samarbetar han med försäljningsingenjör Göran Andersson vid ebm-papst i Stockholm som hjälper till med goda råd, mätningar och fläktval. Vi har ställt några frågor till Jan Holmström om hans arbete och hur han upplever det att arbeta med och installera ebm-papst takfläktar.

Produktsortiment: Takfläkt med EC-motor
ebm-papst program för fläktberäkning
Kontakta oss för mer information!

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
”Jag installerar fläktar i olika storlekar beroende på vilka krav som ställs på luftflödeskapacitet. Att ersätta gamla fläktar med nya måste gå snabbt. Det är därför viktigt både för mig och min personal att hanteringen av fläktarna är så enkel som möjligt. De största väger cirka 70 kilo och taköppningarna är ofta små. Konventionella fläktlösningar innebär användning av kran och det vill vi undvika, och det kan vi göra genom att välja takfläktar från ebm-papst. De är väldigt enkla att hantera och om de inte går att få genom en taköppning i ett stycke kan du helt enkelt ta isär dem och bara sätta ihop dem igen efteråt. På det här sättet behöver vi inte en kran vilket givetvis spar mycket tid och kostnader. En annan viktig fördel är att fläktarna är mycket driftsäkra och min uppfattning är att andra tillverkare inte kan erbjuda samma kvalitet. Priset är också konkurrenskraftigt och totalt sett gör det att vi genom att välja ebm-papst takfläktar får en mycket kostnadseffektiv paketlösning”.

Hur går det till att installera och ansluta en ny takfläkt?
”För själva installationen behöver vi ofta bara en skruvdragare. Vi ersätter de äldre fläktarna med nya takfläktar i samma storlek, och något vi verkligen uppskattar med ebm-papst fläktar är att det är verkliga plug & play-lösningar. Det finns faktiskt inte mycket som behöver anslutas och att ersätta en gammal fläkt med en ny tar som mest fyra timmar. Ofta går det mycket snabbare. Jag använder också regelbundet ebm-papst förkonfigurationstjänst. Det betyder att ebm-papst får mina värden för önskad luftflödeskapacitet och sedan får jag snabbt besked om vilken fläkt som passar bäst.”

Hur många takfläktar har ni installerat hittills?
”Vid det här laget måste vi ha installerat cirka 40 eller 50 av ebm-papst takfläktar. Som regel brukar det bli cirka tio fläktinstallationer under ett år, men ibland blir det betydligt fler. När vi arbetar på uppdrag av privata bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan uppdragen variera i omfattning. Ibland installerar vi fläktar på tio hus, och ibland bara två”.

Måste du ofta övertyga kunderna om att det är dags för fläktbyte?
”Nej, ibland är det kunderna som kommer till oss och säger att de behöver nya fläktar. I vissa fall ser jag också att fläktar är gamla i samband med servicearbeten på plats. Då brukar jag ta kontakt och berätta att det finns stora möjligheter till sänkta underhålls- och energikostnader genom ett fläktbyte. I samband med det får jag mycket hjälp av ebm-papst som kommer och gör mätningar på de äldre fläktarna. Sedan får jag en rapport med information om exempelvis energisparpotentialen men också pay-offtiden för investeringen i en ny fläkt. Det här innebär att min kund får ett bra beslutsunderlag vilket är väldigt positivt”.
 


 Dela     Tillbaka  

Kompaktfläktar för klimatsmart laddning

2020-12-29

När fordon är anslutna till en laddningsstation genereras stora mängder värme, som behöver avledas effektivt. Våra kompaktfläktar är kraftfulla, pålitliga och löser utmärkt behovet för kyla i det begränsade utrymmet.


  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

God Jul och Gott Nytt År

2020-12-22

Under jul- och nyårshelgerna har vi öppet alla vardagar, som vanligt.


  Kyla

Letar du kyla till datacenter?

2020-12-16

För att kunna hålla systemen i datacenter i drift krävs en stor mängd servrar, vilka i sin tur genererar en enorm mängd värme. Om data-servrarna inte kyls ordentligt överhettas utrustningen, vilket kan få förödande konsekvenser. Våra kompaktfläktar l


  Ventilation Kyla Energieffektivisering

Hälsovinster för fastigheter med certifierat inomhusklimat

2020-12-14

Med RESET standard certifieras luften i din byggnad och utöver den rena luften ses energibesparingar, såväl som ökad produktivitet och andra hälsovinster, som resultat.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Nya möjligheter när AxiEco-serien utökas

2020-12-09

Plug-& Play-lösning med högre verkningsgrad och minskat behov för avfrostning. I vår djupgående artikel får du veta mer om möjligheterna med våra senaste axialfläktar AxiEco Protect och AxiEco Perform.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Fläkt- och drivlösningar för transportsektorn

2020-12-07

Våra produktlösningar hjälper till att hålla önskade temperaturer i tåg och bussar. Även för lastbils-, tåg- eller byggmaskinsförare blir vardagen enklare genom möjligheten att kunna styra luftkonditioneringen i hytten perfekt.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler

Coca-Cola valde fläktväggslösning från ebm-papst

2020-11-30

När Coca-Cola Sverige AB behövde energieffektivisera sin produktionsanläggning i Jordbro hittades lösningen hos ebm-papst.


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Smarta hus, på ett enklare sätt

2020-11-25

Visste du att kommersiella byggnader slösar upp till 50% av den totala energianvändningen? Med vår användarvänliga lösning ebm-papst Building Connect tar du kontroll över inomhusklimat, komfort och kostnader i dina anläggningar.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Mobil fläktcontainer vid modernisering på sjukhus

2020-11-23

Genom ett samarbete mellan ebm-papst och Luftfördelarna i Skåne AB förverkligades idén om en mobil fläktcontainer. En lösning för att effektivt modernisera ventilationen i miljöer med extra känslighet för driftavbrott


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Få koll på takfläkt MXRC III på 20 minuter!

2020-11-13

Ventilationsbranschens egen minmässa kör åter i digitalt format. Välkommen att se vår produktpresentation på webben v.47.


  Ventilation

×