Nyheter inom Kyla
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2023-01-27 av ClimaCheck Sweden AB

Projektet går ut på att dokumentera hur man kan ta jobba med optimeringspotential på 10-30% i kylanläggningar för att snabbt effekt och energibehov, vilket uppskattas motsvara 50-150 MW i Sveriges 3000 större livsmedelsbutiker.

  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2023-01-27 av Ahlsell AB

Jimmy Svedin har anställts som Säljchef kyl. Han ansvarar för kylförsäljningen i regionerna Stockholm, Nedre Norrland samt Övre Norrland.

  Kyla Arbetsmarknad

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

ExpoVärmeKyla

230207 Karlstad

230208 Örebro

230209 Västerås

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

2023-01-27 av Energieffektiviseringsföretagen, EEF

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka i. EEF startar nu därför upp Nätverk Energiexperter!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering


2023-01-27 av Slussen Building Services

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar.


  Värme Kyla Utbildning & FoU


2023-01-26 av ClimaCheck Sweden AB

Den 20–21 april anordnar vi vår årliga Internationella Träning, ta chansen att fängslas under två dagar och träffa experter från hela världen och få ett unikt erfarenhetsutbyte.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU


2023-01-23 av IMI Hydronic Engineering AB

9 februari till 6 april håller vi webinarier. Varje torsdag, kl 09.00 och kl 12.00.

  Värme Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-23 av Ahlsell AB

Ahlsell ref förstärker både försäljning och teknisk support.

  Kyla Arbetsmarknad


2023-01-23 av Condair AB

Condair håller ett webinar om användningen av avfuktare i kyl- och fryslager. Fördelarna kan vara förbättrad produktivitet, effektivitet och säkerhet. Lär dig mer den 23 februari.

  Ventilation Kyla Utbildning & FoU


2023-01-23 av ESBE AB

Förra året hade ni chans att träffa ESBE på ExpoStyr och prata ställdon och regleringar. I år vill vi skifta fokus och istället prata mer om värme och kyla och presentera väl utvalda produkter.

  Ventilation Värme Kyla


2023-01-23 av Bauer Watertechnology Systems AB

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektiviseringar! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- värme- ventilations- & kylsystem ger optimerad drift underhåll energi. Mindre risk legionella!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-21 av TPi Klimatimport AB

Högeffektiva vätskekylda vätskekylaggregat med R454B.

  Kyla Produktnytt & kataloger


2023-01-20 av IMI Hydronic Engineering AB

För att få VVS-system att fungera optimalt och leverera önskat inomhusklimat till minimal energikostnad behöver vi kunskap om systemets alla delar. Vår 2-dagars utbildning tar dig genom hela det hydroniska systemet.

  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU


2023-01-19 av Bauer Watertechnology Systems AB

Träffa oss Ytskyddsakademin på Ytskyddsdagarna 31/1 & 1/2 i Göteborg. Smart miljöcirkulärt ekonomiskt & hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i vatten- värme- kyl- ventilationssystem! Få bort avlagringarna & stoppa korrosion!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering


2023-01-19 av SELEKO AB

Möt oss i Karlstad, Borlänge och Gävle. Vi ser fram mot spännande dagar för att visa produktnyheter som ångbefuktaren SRES, sorptionsavfuktare från Cotes och kallvattendimma för bland annat frukt & grönt.

  Ventilation Kyla Produktnytt & kataloger

Annons
banner2023-01-19 av Svenskt Geoenergicentrum

Geoenergicentrums kursutbud 2023 innehåller fyra kurstillfällen i Stockholm och två nya halvdags onlinekurser. Under året erbjuds även fyra online-kurser på engelska.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU