Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 08:17 av Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric har fått i uppdrag av Stockholms stad att modernisera installationer för bland annat el, VVS och ventilation i Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm. Målet är att lokalerna ska blir hållbara, funktionella och driftssäkra.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2019-04-15 av Brandskyddsföreningen Sverige

Brandskyddsföreningen arbetar ständigt med att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta arbetet för tillståndsansvariga ute på fältet. Som ett led i detta finns nu en ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®”.

  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Annons
banner2019-04-02 av Brandskyddsföreningen Sverige

Brandskyddsföreningen har tillsammans med Sveriges tre största intresseorganisationer inom brandskydd överlämnat en utredning med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.

  Allmän Brand & säkerhet


2019-04-01 av Slussen Building Services

Radioprogrammet Kaliber har granskat bristerna i skyddet av svenskt dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Annons
banner2019-03-26 av LK

LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 finns nu även med LK Vattenfelsbrytare WSS förmonterad. Det prefabricerade, läckagesäkra skåpet har monterad fördelare samt vattenmätarkonsol och finns för höger- eller vänsteranslutning för kallvatten underifrån.

  Värme Sanitet El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger


2019-03-25 av Automatikprodukter AB

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Annons
banner2019-03-21 av Slussen Building Services

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2019-03-06 av Siemens AB, Building Technologies

Jernhusen satsar på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystem för fastighetsautomation från Siemens – så att byggnaderna på sikt ska kunna "tänka" och driftoptimera sig själva.

  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt


2019-03-01 av EXHAUSTO AB

Behöver du både en brandgasfläkt och en energismart fläkt till nästa projekt? Nu kan du välja mellan 2 typer av certificerade brandgasfläktar, nämligen FSB boxfläkt och SEF takfläkt.

  Ventilation Värme Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2019-02-19 av Brandskyddsföreningen Sverige

Björn Almberger, Brandskyddsföreningen, är moderator under årets Seminarium Brandlarm & Sprinkler. ”Vi kommer bl.a. att diskutera elektroniska övervakningar inom sprinkler, vad som händer om brandskyddet inte fungerar samt lite framtidsspaningar”

  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Annons
banner2019-02-04 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2019-01-22 av LK

Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Genom att välja vattenburen markvärme kan man utnyttja spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer.

  Värme Kyla Brand & säkerhet Energieffektivisering Geoenergi Isolering


2019-01-21 av Hagab Industri AB

Hagabs tillväxtstrategi kräver ökad produktivitet med fortsatt marknadsledande flexibilitet. Med Jonas Math som ny produktionschef tillförs erfarenhet från både fordons- och läkemedelsindustri.

  Ventilation Brand & säkerhet Arbetsmarknad


2019-01-17 av Nordisk Ventilator AB

Nordisk Ventilator AB har erhållit det hedersamma uppdraget av Umia Syd AB att leverera brandgasfläktar till The Point i Hyllie, Malmö. The Point är ett av de mest spektakulära projekten i Skåneregionen och blir det nya landmärket i Malmös nya stad.

  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt


2019-01-15 av Brandskyddsföreningen Sverige

Nu finns ett nytt regelverk för vattensprinklersystem som är direktanslutna till allmänt vattenledningsnät. – Reglernas syfte är att ge vägledning åt alla som har till uppgift att få till en ansvarsfull användning av sprinkler och kommunalt vatten.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU