Referensprojekt

Nyheter inom Referensprojekt
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 12:07 av Kamstrup AB

Som en del av Göteborgs strävan att bli helt CO2-neutrala till 2030 kommer Göteborg Energi samarbeta med Kamstrup för att förbättra kapaciteten och effektiviteten i stadens fjärrvärme- och fjärrkylanät.

Värme Kyla Referensprojekt


2024-03-01 av Malthe Winje Automation AB, MWA AB

Trisec Energi har haft i uppdrag att genomföra optimeringsåtgärder i samband med byte av ventilationsaggregat på Torp Köpcentrum i Uddevalla.

Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

ExpoVent

240312 Falun

240313 Karlstad

240314 Örebro


ExpoVA

240409 Malmö

240410 Helsingborg

240411 Kalmar


ExpoStyr

240528 Luleå

240529 Skellefteå

240530 Umeå

240531 Örnsköldsvik


ExpoVärmeKyla

240924 Halmstad

240925 Göteborg

240926 Borås

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2024-02-20 av Slussen Building Services

Kollektivhuset Röda Oasen i Malmö är första svenska flerfamiljsboende som använder renat dagvatten från det kommunala ledningsnätet för tvätt och toaletter. Lösningen sparar 475 000 liter dricksvatten på ett år.

Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt Utbildning & FoU


2024-02-19 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats när EMTF arrangerade studiebesök i Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, Magasin X i Uppsala.

Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2024-02-19 av Grönt Ljus AB

Återbruk är avgörande för att minska avfallet och bevara våra resurser. Genom att återanvända produkter eller material istället för att kasta dem kan vi minska vårt ekologiska fotavtryck och spara energi och resurser.

El Energieffektivisering Referensprojekt


2024-02-12 av Hagab Industri AB

Få ut det mesta av din kundupplevelse på hagab.com - lägg din order smidigt i vår nya webbshop.

Allmän Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Annons
banner2024-02-12 av Ecoclime Group AB

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter via Energiresan och återvinning av värmenergi i spillvatten.

Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2024-02-09 av ClimaCheck Sweden AB

Träffa oss och gästtalare! Den 7 mars från kl. 08:00 till 10:00 anordnar vi ett frukostseminarium med fokus på energieffektivitet och att driftsäkerhet säkerställs i kyl- och värmepumpanläggningar!

Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2024-02-05 av Grönt Ljus AB

Genom att integrera avancerad teknik i belysningssystemet på våra gator erbjuder våra smarta lösningar en rad fördelar, från energieffektivitet till förbättrad säkerhet och stadsplanering, och Grönt Ljus AB är en del i denna utveckling.

El Energieffektivisering Referensprojekt Utbildning & FoU


2024-02-02 av Malthe Winje Automation AB, MWA AB

E-matic Fastighetsautomation har i ett projekt för Nya Ersta Sjukhus haft i uppdrag att programmera och installera ett nytt styr- och övervakningssystem.

Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Annons
banner2024-01-19 av Lindinvent AB

55 % lägre energianvändning när ACEA properties i Bodø äntligen fick ordning på ventilationen i fastigheten Central Atrium.

Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2024-01-19 av SELEKO AB

Installation av luftbefuktaresystem på Northvolt batterifabrik i Västerås. Seleko ångbefuktare SIER 62 på 170 kg/h med ångOsorb H125 rörsystem monterad i kanal. Intern styrning med Modbus.

Ventilation Referensprojekt


2024-01-17 av DualSun Nordic AB

Skanska har byggt sitt första flerbostadshus som Powerhouse i Trondheim, Norge. Genom kombinationen hybridpaneler (PVT), solceller (PV) och bergvärmepumpar levererar byggnaderna ett nettobidrag till elnätet (hushållsel inkluderat).

Värme El Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt


2024-01-15 av Indoor Energy

För att garantera en säker och kvalitativ livsmedelsproduktion behöver produktionsanläggningarna uppfylla höga krav på livsmedelssäkerhet. En viktig del i detta är att livsmedlen i produktionen kan hålla rätt temperatur.

Kyla Referensprojekt

Annons
banner2024-01-12 av ClimaCheck Sweden AB

Under perioden 2023, så har ClimaCheck Sweden AB tillsammans med Caverion och RISE analyserat och optimerat kylanläggningar. Resultatet har dokumenterats och presenterats i rapporten ” Vägledning för att flytta eleffekt och optimera kylanläggningar".

Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU