Referensprojekt

Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2022-01-27 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Nu finns en film om hur bostadsrättsföreningen Viva och Teknikparken på Chalmers byter energi med varandra.


  Värme Kyla Referensprojekt


2022-01-21 av Systemair

Under våren 2021 levererade Systemair ett helt ventilationssystem till de servicetunnlar som används för att bygga en del av Västlänken i Göteborg. Ett projekt där utmaningarna inte bara ligger under jord.

  Ventilation Referensprojekt

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2022-01-20 av Kamstrup AB

Mälarenergi investerar i en framtidssäker mätningslösning med utbyggnadsbar kapacitet.

  Värme Referensprojekt


2022-01-18 av Scandinavian Air Filtration AB, SAFAB

En hotellanläggning i Staffanstorp väljer miljövänliga elektrostatiska aktiva luftfilter från SAFAB.

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Annons
banner2022-01-14 av BASTEC AB

Bastec fick förtroendet att projektera och utföra styr & övervaknings-entreprenaden i Wihlborgs nybyggda kontorsfastighet Prisma. En del av Helsingborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid, med ett nytt affärsdistristrikt i Oceanhamnen.

  Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2022-01-10 av Fidelix Sverige AB

För cirka två år sedan fick vi kontakt med en lärare på S:t Eriks Gymnasium i Stockholm vid namn Ulf som hade en idé gällande modernisering av styren i skolans värmesystem samtidigt som eleverna får se hur tekniken fungerar i verklighet.

  Värme Automation/Styr- och Regler Referensprojekt Nordbygg

Annons
banner2021-12-13 av IV Produkt AB

Behöver du hjälp med en ventilationslösning för padelhallar eller andra idrottshallar? Se vår film på 8 minuter från Åhus Padelcourt!

  Ventilation Värme Kyla Referensprojekt


2021-12-08 av BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

Att skapa ett nytt arbetssätt och arbeta in nya inköpsmönster tar lång tid, speciellt i byggbranschen där processerna är långa. Under flera år har Bevego samarbetat med företaget Komfovent, och nu börjar man se riktigt bra resultat.

  Ventilation Referensprojekt


2021-12-06 av Komfovent AB

Installation av två Komfovent ventilationsaggregat, RHP med inbyggd värmepump, var en av flera förbättringar som Hemsö utfört i sin fastighet i Lerum vilket bidrog till en Green Buildings utmärkelse.

  Ventilation Referensprojekt


2021-11-30 av SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

Har fastigheten dålig inomhusluft, höga energikostnader eller har den fått en underkänd OVK?

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Annons
banner2021-11-22 av Ecoclime Group AB

Rikshem AB genomför löpande större energiprojekt i sina fastigheter runt om i Sverige. Målet är att öka driftnetto, spara energi och minska miljöpåverkan. Nu har bolaget tecknat ett tvåårigt ramavtal med Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2021-11-16 av Nordic Climate Group

2018 hjälpte Labkyl Carrier och Green & Cool att projektera den nya isbanan i Vestfold, Norge. Det är förmodligen Norges första framtidssäkrade isbana byggt på CO₂-teknologi.

  Kyla Referensprojekt


2021-11-15 av Scandinavian Air Filtration AB, SAFAB

Evedensia djursjukhus i Mölnlycke väljer aktiva luftfilter från SAFAB för sitt arbete med klinisk djursjukvård.

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt


2021-11-15 av FläktGroup Sweden AB

FläktGroups representanter i norr, far och son Hagman, ligger bakom många spännande projekt som levererat bättre inomhusklimat och energieffektivitet i Norrbotten.

  Ventilation Referensprojekt

Annons
banner2021-11-09 av Gebwell Sverige AB

För att kunna bygga energipositiva byggnader i tättbebyggda områden behövs innovativa lösningar. Medeldjupa energibrunnar har utvecklats speciellt för trånga stadstomter som inte rymmer många energibrunnar.

  Värme Geoenergi Referensprojekt