Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 05:54 av Grundfos AB

Anmäl dig till vårt webinarie där Zoltan Kovacs och Kenneth Lindvall introducerar Grundfos länspumpar för hushåll och mindre bostadsfastigheter. De går kort igenom olika lösningar anpassade för dränering och bortpumpning av spillvatten.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)


Igår 14:27 av Kingspan BAGA AB

Kingspan BAGA AB är verksamt och ledande inom avloppsvattenrening och erbjuder tekniska processlösningar. Som en del av vår framgångsrika satsning, och för att behålla vår ledande marknadsposition i Sverige, söker vi ytterligare en säljare.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Expo 2021
Besök även DigiVent, DigiStyr, DigiVA och DigiSol. Här kan du direktsamtala med din leverantör och dina kollegor i branchen samt titta på produktrelaterade filmer.


ExpoVA

211109 Luleå

211110 Skellefteå

211111 Umeå

211112 Östersund

Mediapartners

VA: VARIM
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

2021-09-22 av KSB Sverige AB

KSB Sverige stärker ledningen med en ny VD i Bo Gerdin och med Sarah Björk som vice VD.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad


2021-09-20 av Kingspan BAGA AB

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige och medarbetare till supporten i Karlskrona.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser


2021-09-20 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2021-09-20 av Ecoclime Group AB

I linje med Ecoclimes strategi tecknade Ecoclime under gårdagskvällen ett ”Letter of Intent” (LOI) som huvudägare i ett bolag som etableras i partnerskap med ett konsortium av geoenergiprojektörer och leverantörer.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Geoenergi

Annons
banner2021-09-16 av Cipax AB

Till vårt breda sortiment av nedgrävningsbara produkter adderar vi nu en pumpbrunn med en volym på 400 liter.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger


2021-09-16 av Slussen Building Services

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.

  Vatten & avlopp (yttre VA)


2021-09-16 av Slussen Building Services

Slussen.biz har träffat en Profil som är vd för en mäktig branschorganisation, tävlar i mountainbikecykling och driver ett vandrarhem i Bergslagen.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Profilen


2021-09-15 av Slussen Building Services

Svensk Byggbransch Utvecklingsfond, SBUF, har i ett projekt tagit fram hjälp kring renovering och bedömningen av flexibla foder i det svenska VA-nätet genom utvärdering av driftsatta flexibla foder.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2021-09-13 av Slussen Building Services

EU-domstolen godkände inte Sveriges tillämpning av avloppsdirektivets undantag från BOD-kravet p.g.a. kallt klimat. De tre orterna Malå, Pajala och Lycksele anses inte ha klarat utsläppskraven.


  Vatten & avlopp (yttre VA)


2021-09-10 av Slussen Building Services

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbade bland annat Gävle i augusti ska utredas. Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna har fått uppdraget och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2021-09-10 av Slussen Building Services

Regeringen har idag gett forskningsrådet Formas i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2021-09-08 av Slussen Building Services

VA Syd bygger nya ledningar för att separera dagvattnet från avloppsvattnet och slippa så kallad bräddning, bland annat i stadsdelen Slottsstaden i Malmö, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Annons
banner2021-09-07 av Ecoclime Group AB

Ecoclimes dotterbolag Evertherm har avtalat med fastighetsbolaget Victoria Park om installation av ett unikt prefabricerat Evertherm SEW-system för återvinning av energi från avloppsvatten.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt