Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2019-08-22 av Vatteninfo Sverige AB

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket släpper en informationsfilm om vikten att ha koll på vattnet i sin brunn.

  Vatten & avlopp (yttre VA)


2019-08-21 av Vatteninfo Sverige AB

Mer än 70 intresserade besökare kom till Vatteninfos Vattenlördag i Norrtälje för att ta del av information, rådgivning samt besöka utställningen Vattenexpo.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet

Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Aktuellt Expo

ExpoVA

191015 Luleå

191016 Umeå

191017 Örnsköldsvik

191018 Sundsvall

Mediapartners

VA: VARIM

2019-08-20 av Slussen Building Services

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)


2019-08-20 av Slussen Building Services

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)2019-08-16 av AB Evergreen Solutions

4evergreen har under sommaren driftsatt Sveriges första 4evergreen MBR Premium reningsverk i Värmdö kommun. Avloppsvattnet renas utan kemikalier och producerar tekniskt rent vatten som direkt återanvänds för toalettspolning och bevattning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger Referensprojekt Utbildning & FoU

Annons
banner2019-08-15 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU2019-08-15 av Slussen Building Services

Ett forskningsteam från Aalto University i Finland har utvecklat en ny strategi för att skapa virusbaserade material för katalysering som kan användas bland annat vid vattenrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-08-15 av Vatteninfo Sverige AB

Den 17 augusti är det Vattenlördag i Norrtälje. En informationsdag för allmänheten om vatten och avloppsanläggningar anpassade till enskilt vatten och/eller avlopp.

  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2019-08-14 av Slussen Building Services

Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-08-14 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-08-13 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten har presenterat rapporten Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer (Rörnät & klimat).

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-07-21 av Schneider Electric Sverige AB

Genom uppkopplade elcentraler kan fritidshuset göras säkrare och mer energieffektivt, med full översikt och bevakning vart du än befinner sig. Du kan enkelt styra värme, belysning och andra funktioner direkt från mobilen.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg

Annons
banner2019-07-08 av Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik introducerar nu ytterligare möjligheter för ledningsförnyelse med flexibla foder i Sverige. En helt specialiserad, unik och komplett enhet i lastbilsformat för servisledningsrenoveringar, Hattexpressen. Installationstider förkortas

  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger