Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2021-11-24 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

"Ljud från installationer" - ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Kursen vänder sig i till VVS-konsulter, installatörer, projektledare, arkitekter, samt beställarledet.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)


2021-11-22 av Ecoclime Group AB

Rikshem AB genomför löpande större energiprojekt i sina fastigheter runt om i Sverige. Målet är att öka driftnetto, spara energi och minska miljöpåverkan. Nu har bolaget tecknat ett tvåårigt ramavtal med Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

ExpoVA

221025 Luleå

221026 Umeå

221027 Örnsköldsvik

221028 Sundsvall

Mediapartners

VA: VARIM
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

2021-11-19 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats på branschorganisationen Vattenindustrins höstmöte och tog del av tankar kring utmaningar och nysatsningar.

  Vatten & avlopp (yttre VA)


2021-11-19 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Tillgångsförvaltning för svenska VA-organisationer.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2021-11-18 av Slussen Building Services

Sanitetsarbetare, de som tömmer latriner och rensar avlopp, utför arbeten som är helt avgörande för alla människors hälsa. Dock sker det ofta på bekostnad av deras egen hälsa. Det visar en rapport från organisationen WaterAid.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)


2021-11-18 av Slussen Building Services

Sju förvaltningar i Göteborgs stad är nu överrens om hur arbetet för att minimera konsekvenserna av skyfall ska organiseras om finansieras, rapporterar sverigesradio.se.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Annons
banner2021-11-17 av Sweves Advance AB

En kort intervju med grundarna bakom Sweves inför nyinvigningen. Vad är det som är på gång bakom kulisserna?

  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)


2021-11-17 av Aqvify AB

Aqvify tar in såddinvestering för att ge människor kontroll på sina dricksvattenbrunnar. Grundarna av Indoor Energy, Acast, Adlibris och Apotea investerar i den svenska IoT-uppfinningen Aqvify.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)


2021-11-15 av EnergiNätverk Sverige

En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning utan att vara tvingande. Genom att arrangera valsituatio­nen kan man påverka människor att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt. Välkomna till EnergiPuls på temat.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering


2021-11-15 av Slussen Building Services

Inga PFAS-halter över åtgärdsgränsen, men fler kommuner behöver undersöka sitt dricksvatten. Det är slutsatsen av Livsmedelsverkets enkät till landets kommuner.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2021-11-11 av Afriso Ema AB

Är du en duktig säljare med förmågan att skapa och vidareutveckla långsiktiga kundrelationer? Trivs du med att arbeta med tekniskt komplexa produkter i en roll som kräver stor förståelse för kundens verksamhet? Då har vi jobbet för dig!

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Platsannonser


2021-11-11 av Slussen Building Services

Totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året – och gapet mellan kommunerna växer. Det visar senaste upplagan av Nils Holgerssonrapporten där man följt prisutvecklingen.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Utbildning & FoU


2021-11-10 av ProMinent Doserteknik AB

ProMinent Doserteknik AB välkomnar Marcus Albaeus som ny Försäljningschef med start 1 december 2021. Med närmare 15 års erfarenhet, av både schweiziska och tyska globala pumpföretag, är Marcus redan en igenkänd man för många i branschen.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad


2021-11-09 av Slussen Building Services

Vissa politiker i Karlskronas kommun drift- och servicenämnden känner sig förda bakom ljuset gällande en anslutning av boende till det kommunala VA-nätet. VA-chefen håller inte med. Det rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2021-11-09 av Aarsleff Rörteknik AB

I samband med inspektion av spill- och dagvattenledningar har det blivit allt vanligare att ledningsägare även vill inspektera sina brunnar. Aarsleff släpper nu Guide för schaktfri brunnsrenovering - återskapa funktion utan att gräva.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU