Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2024-04-11 av Chemiclean Systems AB

Rätt filterlösning för fastighetssystem. Håll era system rena och effektiva med Chemiclean vätskefilter inkl. magnetfälla!

Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering


2024-04-10 av SSTT - Scandinavian Society for Trenchless Technology

Rörinspektioner är en viktig del av fastighetsunderhåll, de bidrar till att upptäcka och åtgärda eventuella problem i tid. För att hjälpa beställare att säkerställa en hög kvalitet på inspektionerna har STVF tagit fram handboken T25.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

241022 Luleå

241023 Umeå

241024 Örnsköldsvik

241025 Sundsvall

Mediapartners

VA: VARIM
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

2024-04-09 av Slussen Building Services

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom.

Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet


2024-04-08 av Kingspan BAGA AB

Att BAGA BioModuler är ett väl fungerande koncept vet vi efter många år och otaliga installationer. Vad alla kanske inte vet - spridarplattans väsentliga funktion när det gäller syresättning och smartare anläggande!.

Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger


2024-04-08 av Condair AB

Kom och lär dig hur evaporativ kylning ger energibesparingar eller hur du säkrar din produktion med avfuktning under de kommande varma och fuktiga månaderna.

Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg


2024-04-05 av SIFU AB

Vi erbjuder utbildningar för dig som jobbar för vårt friska och rena vatten! Sverige har tillgång till mycket vatten, men trots detta är rent vatten inte en självklarhet. Hos SIFU kan du gå en rad utbildningar, bland annat inom VA-området.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2024-04-05 av Slussen Building Services

Sedan årsskiftet är det förbjudet att hälla ut matfett i avloppet. Nu har UF-företaget SolidOil UF prisats för en produkt som löser problemet.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2024-04-04 av Slussen Building Services

Det blir ingen VA-mässa i Jönköping 24-26 september som planerat. Det skriver arrangören Elmia på sin hemsida.

Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-04-03 av CG Drives & Automation, Emotron

Vi söker en Account Manager till CG Drives & Automation (tidigare Emotron) i Helsingborg.

Vatten & avlopp (yttre VA) Platsannonser


2024-04-02 av Slussen Building Services

Stora mängder vatten misstänks pumpas upp ur svenska vattendrag och grundvattenbrunnar utan tillstånd. Därför pågår nu en kartläggning av det försvunna vattnet på uppdrag av regeringen, rapporterar sr.se.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-04-02 av Slussen Building Services

Grönområden och skogsområden är effektiva skydd mot översvämningar. Trots det väljer kommuner att avverka och bygga – vilket ökar riskerna för höga vattenflöden. Det visar forskning vid Högskolan i Gävle och Chalmers.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-03-28 av Cipax AB

Vi har i samarbete med en extern part utvecklat en modell för att beräkna koldioxidavtrycket för våra produkter från råmaterialtillverkning till leverans från vårt lager (känt som "vagga till grind").

Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger


2024-03-26 av ProMinent Doserteknik AB

Genomtänkt lösning och hög säkerhet är viktigt vid påfyllnad av dosermedia. Vi erbjuder hela kedjan för er kemikaliehantering, från påfyllning till dosering!

Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger


2024-03-26 av Malthe Winje Automation AB, MWA AB

Klimat och VVS-teknik i Värmland AB (KVT) har tillsammans i ett partneringprojekt med PEAB som totalentreprenör och Årjäng kommun som byggherre varit med i nybyggnationen av Årjäng simhall.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Referensprojekt


2024-03-26 av Slussen Building Services

Projektet Testbed PFAS har utvärderat reningstekniker för förorenat vatten och jord samt PFAS-fria släckmedel, med goda resultat. Nu finns vetenskapligt testade metoder för rening av vatten färdiga att tas i bruk.

Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU