Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 09:43 av Slussen Building Services

Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, Bebo, har gjort en förstudie om hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


Igår 08:16 av Slussen Building Services

På uppdrag av Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har en förstudie genomförts för att undersöka förutsättningarna för teknikutvecklingsprojekt med avseende på avloppsvärmeväxlare respektive avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare.


  Värme Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2020-11-26 av Genano AB

Tester utförda av finska forskningsinstitutet VTT visar att luftrenare från Genano eliminerar virus.

  Ventilation Utbildning & FoU


2020-11-24 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-11-24 av ESBE AB

Imorgon 25 november är det äntligen dags för årets Fastighetsfokus VVS. Nytt för i år är att vi möts online och presenterar de senaste produkterna för VVS-installationer.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2020-11-23 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten släpper rapporten Slamspridning och antibiotikaresistens.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-11-20 av Bauer Watertechnology AB

EnergiRenovera! Lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto.

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg


2020-11-20 av Lindab Sverige AB

Har du funderingar kring hur du kan förenkla din dagliga projektering? I detta webbinarium kommer vi fokusera på att visa hur integrationen mellan MagiCAD och lindQST kan förenkla konstruktion och beräkningar av ventilationssystem.

  Ventilation Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Annons
banner2020-11-20 av Camfil Svenska AB

Med Docent Jakob Löndahl från Lunds Universitet.

  Ventilation Utbildning & FoU


2020-11-19 av Slussen Building Services

Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer och inom kollektivtrafiken.


  Ventilation Utbildning & FoU

Annons
banner2020-11-18 av Slussen Building Services

Priserna för el, värme, avfall, vatten och avlopp (VA) fortsätter att variera stort över landet, men har i snitt minskat med 1,8%. Det visar årets upplaga av Nils Holgerssonrapporten.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Utbildning & FoU


2020-11-18 av ESBE AB

Fastighetsfokus VVS är en mötesplats för dig som är intresserad av energi, miljö och ekonomi när det kommer till VVS-installationer i fastigheter. Här hittar du de senaste produkterna och lösningarna.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2020-11-18 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Nu finns ett föredrag vad byggsektorn kan lära sig av fartygssektorn om kvalitet.


  Allmän Utbildning & FoU


2020-11-17 av Slussen Building Services

I en ny rapport varnar organisationen WaterAid för att klimatförändringarna förvärrar sanitetskrisen och uppmanar Sverige att ta till åtgärder.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-11-16 av Ecoclime Group AB

Genom att återvinna värmeenergi ur spillvatten på nationell skala skulle fastighetssverige kunna göra en energibesparing på 3,7 TWh per år och samtidigt minska utsläppen med motsvarande 275 844 ton CO2ekv/år, visar en ny potentialstudie.

  Värme El Energieffektivisering Utbildning & FoU×