Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-06-18 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Vad bör en ventilationsmontör ha för kunskaper för att kunna utföra ett korrekt och kostnadseffektivt arbete? Tillsammans med Svensk Ventilation har IUC tagit fram två vägar att bli certifierad ventilationsmontör. Vilken väg passar dig?

  Ventilation Utbildning & FoU


2018-06-18 av Slussen Building Services

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-15 av Slussen Building Services

Att andas in bilavgaser eller rök från vedeldning orsakar inte bara astma och risk för hjärtkärlsjukdom, det ger också risk att drabbas av demens, enligt forskning vid Umeå universitet.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-13 av Slussen Building Services

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-12 av Slussen Building Services

Boverkets nya webbsatsning Buildinginsweden.se ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-06-11 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-11 av Bauer Watertechnology AB

"Ett klart bättre dricksvattenkvaliteten i våra fastigheter" Erfarenheter med Bauers Energirenovering Samtidig Energieffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- & Energikostnader. Kostnadsundvikande & Smart underhåll för fastigheter

  Värme Kyla Sanitet Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-06-07 av Slussen Building Services

Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Det menar Energimyndigheten i en rapport.


  El Utbildning & FoU


2018-06-07 av Slussen Building Services

Familjebostäder Göteborg blev vinnare när bransch- och intresseorganisationen SABO lyfte fram lyckade renoveringsprojekt i syfte att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar.

  Allmän Referensprojekt Utbildning & FoU


2018-06-05 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Kompetensutveckla dig inom styr- och regler med IUC:s nya teoretiska grundkurs. Få förståelse för styr- och reglerteknik inom fastighetens olika system. Kursen passar dig som arbetar som fastighetsskötare, ventilation-, rör- eller kylmontör/tekniker.

  Ventilation Värme Kyla Sanitet Utbildning & FoU


2018-06-04 av Slussen Building Services

Den nya portalen Swedishtestbeds.com är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environments fokusområde innovationslabb.


  Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-06-01 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

På IUC:s projektledarutbildning får du kursledare med lång branschkännedom och övningar baserade på händelser från branschen. Utbildningsgrupperna är små för att ge utrymme för alla att delta i diskussionerna. Högt rankad utbildning av kursdeltagarna

  Ventilation Värme Kyla Sanitet Utbildning & FoU


2018-06-01 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige med data tillgängliga för användare.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-06-01 av Plåt & Ventföretagen

Den 3 juli arrangerar Plåt & Ventföretagen ett seminarium om vikten av ett bra inomhusklimat. Under rubriken "Var fick du luft ifrån?" ska deltagarna ventilera hur viktig en god luftkvaliteten är för människors hälsa och effektivitet.

  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-05-30 av Slussen Building Services

Sveriges geologiska undersökningar, SGU, söker nu efter nya vattentillgångar – från luften, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU