Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 10:00 av Slussen Building Services

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Motsvarande kvartal 2019 började 11 800 bostadslägenheter byggas.

  Allmän Utbildning & FoU


Igår 08:04 av Slussen Building Services

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
bannerIgår 06:05 av Slussen Building Services

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2020-05-22 av Slussen Building Services

Juryn valde att uppmärksamma fyra av de femton inkomna bidragen i Bebos ventilationstävling när resultatet presenterades under ett webbinarium. Men inget förslag uppfyllde tävlingens samtliga kriterier.


  Ventilation Utbildning & FoU

Annons
banner2020-05-19 av Carlo Gavazzi AB

Välkommen att delta på Carlo Gavazzi’s webinarie om optimal styrning av motorer.

  Allmän Utbildning & FoU


2020-05-18 av Bauer Watertechnology AB

Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto.

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2020-05-15 av ClimaCheck Sweden AB

För många branscher innebär sommaren en lugnare period, kylbranschen räknas inte in ibland dessa. Sommaren innebär traditionellt sett en ökad arbetsbelastning, fler haverier och stressade kunder som resultat. Allt detta kan undvikas med ClimaCheck!

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU


2020-05-14 av AB Evergreen Solutions

Vid institutionen för biomedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg pågår ett arbete med att kartlägga förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet. En process som är möjlig genom användning av ett unikt filter från 4evergreen.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Annons
banner2020-05-14 av TESAB AB

Efter sommaren fyller TESAB Skolan 1 år. Vi har därför tagit fram en liten film om våra fantastiska tekniker och vår egna utbildare.

  Värme Kyla Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2020-05-11 av TUC Yrkeshögskola

Utbildning är viktig för den långsiktiga utvecklingen, både för den enskilda personen och för arbetsgivaren. Och med ny kompetens och energi gör du skillnad.


  Allmän Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2020-05-08 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

EMTF bjuder in till digital kurs i kyl- och värmepumpsteknik med fokus på köldmedier och gällande lagstiftning, energieffektivitet och miljöaspekter. Då kursen hålls digitalt vi bjuder därför in intresserade från hela Sverige.

  Kyla Utbildning & FoU


2020-05-08 av INSU AB

Installationsbranschen växer och det finns ett stort behov av kompetenta yrkespersoner. I dessa tider ser vi en tillfällig svacka där företag avvaktar med att rekrytera. Det är ett ypperligt tillfälle att bygga på ditt CV med rätt kunskap. Sök YH nu!

  Vatten & avlopp (yttre VA) El Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2020-05-07 av TESAB AB

Under våren gjorde TESAB-kedjan en stor satsning för sina medarbetare genom verktyget Winningtemp. Med kontinuerlig uppföljning fick vi hjälp med att förstå och ”ta tempen” på hur kedjan mår.

  Värme Kyla Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2020-05-07 av DrivKraft Andrén AB

Lars Andren, DrivKraft Andrén AB, och Lars Anebreid, HB Liama, har på uppdrag av EMC (Energi och MiljöCentrum) tagit fram rapporten ”Mer solel småhusproduktionen” som identifierar hinder för ökning av solel i nyproduktion av småhus.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2020-05-06 av Slussen Building Services

På Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm har det byggts upp en ny stor pilotanläggning där kväve ska utvinnas ur avloppsvatten.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU×