Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2019-06-14 av Slussen Building Services

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn med hjälp av Chalmersutvecklade sensorer placerade i lyktstolpar.


  Allmän Utbildning & FoU


2019-06-13 av Slussen Building Services

Regeringen har tagit beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-13 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-06-13 av Slussen Building Services

I juni månad avlöser skolavslutningarna varandra och även på INSU (fd IUC) i Katrineholm var det examensdags för de som utbildat sig till vvs-ingenjörer. Som traditionen bjuder delades Slussen.biz stipendium ut till den med bäst studieresultat.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-13 av Slussen Building Services

I ett finskt projekt har mätmetoder med vars hjälp man snabbt och tillförlitligt kan kontrollera funktionsdugligheten hos avskärmningar, andningsskydd och apparater för behandling av luften vid asbestsrivning utvecklats och testats.


  Ventilation Utbildning & FoU


2019-06-13 av Slussen Building Services

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

  El Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-12 av Slussen Building Services

Utsläppen av mikroplast uppmärksammas allt mer. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-06-12 av Aarsleff Rörteknik AB

Utvecklingen går framåt – och vi vill bjuda in dig till en teknikträff med fokus på den absolut senaste tekniken inom relining med flexibelt foder.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU


2019-06-11 av Slussen Building Services

Nu är det klart vilka projekt som fått finansiering genom E2B2s andra utlysning. Sammanlagt nära 51 miljoner kronor kommer att gå till de 17 nya projekt som fått finansiering.


  Allmän Utbildning & FoU


2019-06-10 av DrivKraft Andrén AB

Har ni inte anmält er till höstens spännande konferens Sol-el 2019 10-11 september i Stockholm, med Lars Andrén från Drivkraft som moderator, är det hög tid nu.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-10 av Slussen Building Services

I vintras besökte Slussen.biz en förskola där barnen utbildades till energiagenter. På världsmiljödagen, den 5 juni, samlades hundratals femåringar från hela Stockholms stad tillsammans med deras pedagoger för att fira att de blivit energiagenter.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2019-06-05 av Slussen Building Services

Bebo bjuder in till workshop i Göteborg den 4 september inför framtagandet av en bok om solvärmeteknik.


  Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2019-06-03 av Slussen Building Services

I ett gemensamt regeringsuppdrag har Energimyndigheten och Boverket utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler.


  Värme Kyla Utbildning & FoU


2019-06-03 av INSU AB

Är du sugen på att vara med och utveckla och driva ett nytt utbildningskoncept för el- och larminstallatörer? Då kanske du är vår nya yrkeslärare för utbildningen Företagslärling inom el- & larminstallation.

  El Platsannonser Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Annons
banner2019-05-31 av Slussen Building Services

Som första kommun i landet har Mora kommun valt att kravställa och följa upp energianvändningen på nyproduktioner enligt den nya DUR-metoden.

  Allmän Utbildning & FoU