Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 16:04 av Slussen Building Services

För 23:dje året presenteras rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Utbildning & FoU


Igår 11:25 av Slussen Building Services

Energiföretagen Sverige presenterar prisstatistiken för fjärrvärme 2018. Statistiken omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Medelprisökningen år 2018 landar på strax över 0,5% för samtliga hustyper.

  Värme Utbildning & FoU

Annons
banner2018-10-15 av Slussen Building Services

Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-10-15 av Slussen Building Services

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2018-10-14 av Svensk Energiutbildning AB

I BBR25 som gäller undantagslöst från årsskiftet är det i första hand en ny beräkningsmetodik som vi måste ta till oss. Men om bara två år kommer de stora skärpningarna som redan gått på remiss. Vi reder ut begreppen på höstens BBR-dagar.

  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-10-12 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Kursen – som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen – Innefattar en genomgång av injusteringens utförande och påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmesystem och erhålla ett hälsosamt inneklimat.

  Värme Utbildning & FoU

Annons
banner2018-10-10 av Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Installationsbranschen visar på en fortsatt stabil tillväxt där flera av de dominerande sektorerna ökar samtidigt som bostadsbyggandet dämpas. Bäst går det för sektorer som tele, data och säkerhet samt industrirör.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet El Energieffektivisering Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2018-10-10 av Slussen Building Services

Rapporten Clean Air Challenge från InnoEnergy presenterar innovativa lösningar på en växande kris som rör både hälsa och ekonomi.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-10-09 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats när ett 70-tal deltagare bjöds på ett digert föreläsningsprogram och utställning under årets upplaga av Geoenergidagen i Stockholm.

  Värme Kyla Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2018-10-09 av Slussen Building Services

Belok, BeBo och Energimyndigheten bjuder in till frukostseminarium "Energieffektivisera med hjälp av BeBo och Belok" den 24 oktober i samband med Building Sustainability i Stockholm.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2018-10-08 av Slussen Building Services

Industrifakta har sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning.


  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2018-10-08 av Slussen Building Services

Avloppsvatten kan vara räddningen för att återställa de onormalt låga grundvattennivåerna, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-10-05 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats när det skålades för den nya certifieringen av ventilationsinjusterare på Plåt & Ventföretagens kontor i centrala Stockholm.

  Ventilation Utbildning & FoU


2018-10-05 av Slussen Building Services

Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer för sitt vatten än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-10-03 av Slussen Building Services

Priset Årets Excellence delas för första gången ut 2 oktober 2018 vid middagen i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna.

  Allmän Utbildning & FoU