Utbildning & FoU

Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2022-05-25 av Slussen Building Services

Svensk Radonförening startade förra året en arbetsgrupp med fokus på hållbart byggande. Nu är man på jakt efter lämpliga medlemmar till gruppen.

  Allmän Utbildning & FoU


2022-05-24 av Slussen Building Services

Energimyndigheten kontrollerar varmvattenberedare, ventilationsaggregat och luftkonditionering för villor.

  Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2022-05-23 av Smartvatten

Den 20:e maj 2022 förvärvade Smartvatten, ett internationellt växande fastighetsföretag inom vatteneffektivitet, Neuroflux, ett mjukvaruföretag som specialiserat sig på hantering och effektivisering av avloppsnät i vattenverk.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU


2022-05-23 av Bauer Watertechnology Systems AB

Rena rörsystem sparar pengar i industrin! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts-, underhålls-, energikostnader & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU


2022-05-23 av INSU AB

Ett utmärkt sätt att rekrytera en VVS-montör är att anställa en företagslärling. Lärlingen varvar utbildning på INSU med utbildning på ditt företag. Du får en person som växer in i företaget på ett bra sätt. Läs mer och se filmen för att veta mer.

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2022-05-20 av Slussen Building Services

Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2022-05-20 av Slussen Building Services

I avloppsvattnet kan alger göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2022-05-20 av Slussen Building Services

Som ett av de första stegen i projektet Byggnader post corona vill man lyssna på branschen med hjälp av en enkät.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2022-05-20 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Denna utbildning ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som ställs av myndigheter och vilka problem som kan uppstå vid olika typer av tekniska lösningar.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU


2022-05-19 av Slussen Building Services

Nu är det klart vilka ansökningar om att bedriva kurs inom yrkeshögskolan som beviljats i den senaste ansökningsomgången.


  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Annons
banner2022-05-19 av Slussen Building Services

Slussen.biz har gjort ett återbesök hos Rolf Nybom på Karolinska Institutet, KI, i Solna. Den här gången har vi bland annat tittat på hur man testar elektrostatiska filter i ett ventilationsaggregat.

  Ventilation Utbildning & FoU


2022-05-17 av Slussen Building Services

Forskare på Chalmers har utvecklat en ny lagaringsmetod av solenergi utan batterier.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2022-05-17 av Slussen Building Services

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt hur energin flödar i organiska solceller, något som hittills varit okänt.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2022-05-16 av Slussen Building Services

Tillsammans med Luleå universitet och RGS Nordic får Katrineholms kommun 2,2 miljoner i stöd via Statens geotekniska institut (SGI) för att rena förorenat grundvatten från PFAS vid kvarteret Abborren i Katrineholm.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2022-05-16 av Bauer Watertechnology Systems AB

Långsiktigt låga kostnader är förvaltarens målsättning! Uppnå miljöcirkulärt underhåll! Optimering energieffektivisering värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Rena rörsystem sparar pengar!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU