Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 10:04 av Slussen Building Services

Under hösten 2018 bjuder Energimyndigheten in till seminarier för att hjälpa industriföretag att komma igång med ansökningar inom det nya programmet Energisteget.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


Igår 11:10 av Xylem Sverige

Nu introducerar Xylem ett seminarieprogram på VA- mässan i Jönköping. Seminarierna hålls i det angränsande kongresscentret under alla mässdagar mellan klockan 10:00 - 15.00. Mässan hålls 25-27 september på Elmia i Jönköping.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-15 av Slussen Building Services

Regeringen kommer imorgon besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investeringar.

  El Utbildning & FoU


2018-08-15 av Slussen Building Services

Många vill driva forsknings- och innovationsprojekt kring solceller och termisk solkraft. Totalt söktes 152 miljoner kronor i stöd under våren för att studera hur Sverige kan få mer solel och ta fram nya innovationer.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-14 av Slussen Building Services

På uppdrag av Energimyndigheten har CIT Energy Management undersökt hur genomförandet av de två lagkraven EKL och Energideklarationer kan samordnas.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-08-14 av Xylem Sverige

En ny rapport visar hur driften av vattenverk kan effektiviseras genom smarta vattenlösningar. I rapporten ”The Smarter Water Manager” ger Xylem exempel på de mest effektiva lösningarna i London, Milano och Singapore.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-14 av Utvecklingscentrum för Vatten, UCV

Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje, UCV, är en av aktörerna i projektet BATSECO-BOAT som syftar till att förenkla tömning av toalettavfall för båtägare runt centrala Östersjön för att minska övergödning och andra hälsorisker.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-08-14 av Svenskt Geoenergicentrum

Dags att anmäla dig till Geoenergidagen 2018 och dess workshop och middag den 3-4 oktober! Årets program bjuder på bland annat högtemperaturlager, djupgeotermi och kombinationen sol/geoenergi.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-14 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till en lunchträff i Borås om ventilationsljud!


  Ventilation Utbildning & FoU


2018-08-14 av Slussen Building Services

Boverkets vägledning riktar sig framförallt till den som funderar på att beställa en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för alla som vill lära sig mer om LCA för byggnader.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2018-08-08 av Slussen Building Services

I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

  Allmän Utbildning & FoU


2018-08-07 av Slussen Building Services

Kunskapen om kemikalier i Östersjön är låg. Det är något forskare på på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet vill ändra på, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-08-06 av Slussen Building Services

Regeringen har beslutat om ett nytt stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som omfattar totalt 275 miljoner kronor under år 2018-2020.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-08-06 av Slussen Building Services

En forskargrupp vid Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med medlemmar från Stockholms stads forum för hållbara fastigheter undersökt hur man kan få till ett bättre samarbete mellan hyresvärdar och hyresgäster.


  Allmän Utbildning & FoU


2018-08-06 av GodaHus

Missa inte att anmäla dig senast 15 augusti till GodaHus och Linnéuniversitetets seminarieserie som fokuserar på de skärpta kraven för bättre energisamordning inom byggbranschen. Seminarieserien hålls under hösten 2018.


  Allmän Utbildning & FoU