Utbildning & FoU

Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2023-01-27 av ClimaCheck Sweden AB

Projektet går ut på att dokumentera hur man kan ta jobba med optimeringspotential på 10-30% i kylanläggningar för att snabbt effekt och energibehov, vilket uppskattas motsvara 50-150 MW i Sveriges 3000 större livsmedelsbutiker.

  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2023-01-27 av Slussen Building Services

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

ExpoVent

230124 Karlstad

230125 Borlänge

230126 Gävle


ExpoVärmeKyla

230207 Karlstad

230208 Örebro

230209 Västerås


ExpoVA

230328 Norrköping

230329 Karlstad

230330 Västerås


ExpoStyr

230418 Luleå

230419 Umeå

230420 Östersund

230421 Sundsvall

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2023-01-26 av ClimaCheck Sweden AB

Den 20–21 april anordnar vi vår årliga Internationella Träning, ta chansen att fängslas under två dagar och träffa experter från hela världen och få ett unikt erfarenhetsutbyte.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU


2023-01-25 av Slussen Building Services

Fysikforskare vid Lunds universitet ska testa en ny typ av solceller som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller i rymden.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-24 av Slussen Building Services

Det är svårt för konsumenter att veta om de betalar rätt elpris. Det visar en granskning från Konsumentverket. Mer än 40 procent av de granskade bolagen hade olika prisuppgifter på konsumentens faktura och på sin webbplats.


  El Utbildning & FoU


2023-01-23 av IMI Hydronic Engineering AB

9 februari till 6 april håller vi webinarier. Varje torsdag, kl 09.00 och kl 12.00.

  Värme Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-23 av Condair AB

Condair håller ett webinar om användningen av avfuktare i kyl- och fryslager. Fördelarna kan vara förbättrad produktivitet, effektivitet och säkerhet. Lär dig mer den 23 februari.

  Ventilation Kyla Utbildning & FoU


2023-01-23 av Bauer Watertechnology Systems AB

Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader rena rörsystem=Energieffektiviseringar! Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- värme- ventilations- & kylsystem ger optimerad drift underhåll energi. Mindre risk legionella!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2023-01-20 av IMI Hydronic Engineering AB

För att få VVS-system att fungera optimalt och leverera önskat inomhusklimat till minimal energikostnad behöver vi kunskap om systemets alla delar. Vår 2-dagars utbildning tar dig genom hela det hydroniska systemet.

  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU


2023-01-20 av Svensk Ventilation

Välkomna att delta i ett av Svensk Ventilations kostnadsfria seminarier och lär mer under vår "RoadShow" som avslutas i Västerås, Borlänge och Karlstad 7-9 februari.

  Ventilation Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-19 av Svenskt Geoenergicentrum

Geoenergicentrums kursutbud 2023 innehåller fyra kurstillfällen i Stockholm och två nya halvdags onlinekurser. Under året erbjuds även fyra online-kurser på engelska.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2023-01-19 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Biologisk rening av organiska mikroföroreningar.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2023-01-17 av Slussen Building Services

Den europeiska branschorganisationen Rehva presenterar en ny guide för hälsobaserade riktvärden gällande ventilation.

  Ventilation Utbildning & FoU


2023-01-15 av INSU AB

Myndigheten för yrkeshögskolan har meddelat vilka utbildningar som beviljats start för till hösten. Tillsammans med tidigare beviljade utbildningar innebär det att INSU kan erbjuda följande åtta yrkeshögskoleutbildningar att söka från den 1 februari:

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-13 av Slussen Building Services

Slussen.biz besökte utbildningsföretaget INSU när de bjöd in alla sina kursledare till en uppstartsdag, som samlade ett 60-tal deltagare, med information och aktiviteter.

  Allmän Utbildning & FoU