Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 09:00 av Regin Controls Sverige AB

AB Regin aviserar ny storsatsning på tillväxt. Den 1 juni flyttar koncernens centrala FoU-avdelning från Landskrona till Lund.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2021-05-05 av Slussen Building Services

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett nystartat projekt ska fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

  Allmän Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2021-05-05 av Slussen Building Services

Den 5:e maj öppnar RecoLab, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt ett showroom för besökare. Anläggningen är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfall.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt Utbildning & FoU


2021-05-03 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Återvinning av fosfor från avloppsslam genom samförbränning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2021-05-03 av Svenskt Geoenergicentrum

Vi har på förfrågan satt in ett extra kurstillfälle för vår kurs i dimensionering och design av borrhålslager med programmet EED den 1 juni. Kursen hålls online.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2021-04-30 av ClimaCheck Sweden AB

Att kontinuerligt övervaka och analysera prestanda är en förutsättning för prediktivt underhåll och energioptimering. Ta chansen att träffa och dela erfarenheter med experter från hela världen med ClimaCheck i höst!

  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2021-04-29 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats när cirka 100 personer valde att koppla upp sig till Scanvacs webbinarium, med temat covid-19 och ventilation, med gräddan av nordisk inneklimatexpertis.

  Ventilation Utbildning & FoU


2021-04-26 av Slussen Building Services

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s femte utlysning. Sammanlagt 79 mkr går till 19 projekt som ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2021-04-26 av Slussen Building Services

Ett demonstrationsprojekt för energigemenskaper etableras i Örebro och Stockholm, där RISE tillsammans med KTH ska undersöka möjligheterna till delning av energi mellan fastigheter, lokal solelproduktion och lokala energilagringslösningar.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2021-04-26 av Ecoclime Group AB

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2021-04-26 av Bauer Watertechnology Systems AB

i Nya VDI2035 03-2021 beskriver i rörsystem växer legionellabakterien bäst i temperaturområdet 20 till 50 ºC, i en etablerad biofilm & avlagringar är en av förutsättningarna för att få aktiv tillväxt. Bauer förebygger mot Legionella i fastigheter

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2021-04-25 av Alfa Laval Nordic AB

Alfa lanserar i samarbete med Stena Recycling, ledande inom återvinning och cirkulära lösningar, en banbrytande affärsmodell för hållbar och miljöeffektiv återvinning av värmeväxlare, vilken möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning.

  Värme Utbildning & FoU


2021-04-23 av TUC Yrkeshögskola

Som en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar är vi glada att kunna erbjuda tre helt nya utbildningar med start till hösten 2021.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU


2021-04-22 av HSB FastighetsFörvaltning Göta AB

Välkommen till Klimatberäkning för klimatdeklarationer, ett kostnadsfritt webbinarium för dig i bygg- och fastighetsbranschen den 16 maj.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2021-04-19 av Slussen Building Services

2021 har börjat bra för värmepumpbranschen. Det är främst försäljningen av värmepumpar för villamarknaden som har ökat kraftigt under första kvartalet. För marknadssegmentet ”fastighetsvärmepumpar" har det däremot varit en nedgång.


  Värme Kyla Utbildning & FoU