Utbildning & FoU

Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2021-10-22 av SIFU AB

Välkommen till Energideklarationsdagen - den årliga mötesplatsen för årets energiexperter! Konferensen äger rum i Stockholm den 3 februari. Du kan även välja att vara med digitalt via länk.

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Nordbygg


2021-10-22 av Bauer Watertechnology Systems AB

SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- vent- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- & energikostnader & underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2021-10-18 av Genano AB

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.

  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2021-10-17 av AB Svensk Byggtjänst

Boken Praktisk fastighetsautomation innehåller en ingående beskrivning av de system och funktioner som förekommer i dagens fastighetsautomationssystem.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-17 av Bauer Watertechnology Systems AB

SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- energikostnader & underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2021-10-15 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en kurs om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken, i samarbete med CIT Energy Management.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-13 av Bevent Rasch AB

Vill du veta mer om hur du undviker vanliga misstag kring vattenavskiljning och tryckfall vid ventilationsprojektering? Anmäl dig till vår kostnadsfria utbildning 26/10 kl. 14.00-14.45.

  Ventilation Utbildning & FoU


2021-10-13 av Slussen Building Services

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU


2021-10-12 av Slussen Building Services

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU


2021-10-12 av Slussen Building Services

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.

  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-11 av Svensk Ventilation

Är du VVS-ingenjör, servicetekniker, ventilationsmontör eller har yrkeserfarenhet inom ventilation? Nu kan du bredda din kompetens med den kostnadsfria utbildningen Ventilationsinjusterare på INSU.

  Ventilation Utbildning & FoU


2021-10-08 av Slussen Building Services

Regeringen har utsett en särskild utredare med uppgift att föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat).


  Allmän Utbildning & FoU


2021-10-07 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett digitalt seminarium om IMD och varmvatten i Östergötland.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2021-10-01 av Slussen Building Services

På uppdrag av Kemikalieinspektionen har IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet undersökt förekomsten av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i kosmetiska produkter.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-01 av Slussen Building Services

Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i kraft. Boverket har publicerat viktiga hjälpmedel på webbplatsen för att underlätta för alla aktörer som berörs och vill lära sig mer.


  Allmän Utbildning & FoU