Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2020-07-03 av Viessmann Värmeteknik AB

Den 22 juni lanserade Viessmann kampanjen "ViMove for Climate", där vi tillsammans rör på oss mer för att samla in träd till skogsplanteringar världen över. Varje insamlad kilometer innebär ett extra planterat träd!

  Ventilation Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2020-07-03 av Slussen Building Services

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2020-07-03 av Byggcheferna - en branschförening inom Ledarna

När det gäller dödsolyckor på jobbet är samhällsbyggnadssektorn värst drabbad. Hur kan det förändras? I vår nya rapport Lyft säkra arbetssätt hittas ett svar.

  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2020-07-02 av Slussen Building Services

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2020-07-01 av DrivKraft Andrén AB

DrivKraft inleder ett utbildningssamarbete med Slussen.Biz med fokus på upphandlingshjälp och vägledning av solelsprojekt. Kursen sker i webbinarieform.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2020-06-30 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-06-29 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder under hösten ett stort antal digitala teknikutbildningar.

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Utbildning & FoU


2020-06-29 av Slussen Building Services

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2020-06-29 av Slussen Building Services

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2020-06-26 av Slussen Building Services

Svensk Vatten Utveckling presenterar rapporten Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattnets kvalitet.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-06-26 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Processmodellering av avloppsreningsverk – Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2020-06-26 av Slussen Building Services

Naturvårdsverket investerar i åtgärder som ökar energieffektiviseringen där spillvärme kan användas för att ersätta fossila bränslen.


  Värme Utbildning & FoU


2020-06-25 av INSU AB

På INSU i Katrineholm finns ett kyllabb i världsklass. Men vad vore ett labb utan duktiga människor som förstår sig på det? Mats Österberg är en av lärarna som varje år förvandlar intresserade personer till flygfärdiga kyl- och värmepumptekniker.

  Kyla Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2020-06-25 av Slussen Building Services

Regeringen gör ändringar i regleringsbreven för Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen för budgetåret 2020. Ändringarna berör smarta elnät och laddinfrastruktur.


  El Utbildning & FoU

Annons
banner2020-06-24 av Slussen Building Services

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen.

  Allmän Utbildning & FoU×