Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2019-02-22 av Slussen Building Services

Vilket företag/organisation vill du se som vinnare av Stora Inneklimatpriset under Inneklimatgalan på Münchenbryggeriet 16 maj? Missa inte att lämna ditt förslag senast 1 april.

  Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU


2019-02-22 av ClimaCheck Sweden AB

Det finns fortfarande några platser kvar till level ett på ClimaChecks internationell utbildning. Kontakta oss om du vill lära dig mer om analys, felsökning och optimering av värmepumpar, luftkonditionering, kylanläggningar.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2019-02-21 av Eurokodutbildningar i Sverige HB

Eurokodutbildningar har sedan 2008 genomfört seminarier i syfte att inspirera och vidareutbilda hus- och brokonstruktörer. På förslag från ventilationsbranschen vill vi nu prova ett årligt seminarium rörande ventilationsteknik.

  Ventilation Utbildning & FoU


2019-02-21 av Vatteninfo Sverige AB

Dricksvattenkvällen den 14 febr i samband med representanter från Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddskontor.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU

Annons
banner2019-02-21 av Condair AB

Visste du att luftbefuktningsanläggningar av dålig kvalitet faktiskt kan öka risken för legionärssjuka, trots att anläggningarna innebär en rad fördelar för kontor, produktionsmiljöer, butiker, museer och privata hem?

  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2019-02-20 av Slussen Building Services

Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-02-20 av Mitsubishi Electric Scandinavia

Mitsubishi Electric Sverige tillsätter Viktor Grudeborn som utbildningsansvarig för affärsområdet klimatprodukter.

  Värme Kyla Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2019-02-20 av Slussen Building Services

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-02-20 av ClimaCheck Sweden AB

Se till att dina system kontrolleras eller övervakas 24/7 med ClimaCheck innan de testas av extrema väderförhållanden. Optimerad utrustning jobbar mer energieffektivt och det är inte ovanligt att man minskar energiförbrukningen med 20-30%.

  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2019-02-19 av Nordtec Instrument AB

Cementa, PEAB, Nordtec Instrument och Celsicom har inlett ett samarbete kring digitalisering av byggplatser. Syftet är att utveckla, testa och utvärdera nyttan av ny teknik i syfte att förbättra det som sker på byggarbetsplatsen.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-02-19 av Brandskyddsföreningen Sverige

Björn Almberger, Brandskyddsföreningen, är moderator under årets Seminarium Brandlarm & Sprinkler. ”Vi kommer bl.a. att diskutera elektroniska övervakningar inom sprinkler, vad som händer om brandskyddet inte fungerar samt lite framtidsspaningar”

  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2019-02-18 av Vatteninfo Sverige AB

Under 2 dagar har vi haft kurs inom dricksvatten & avloppsvatten, ett samarbete med WSP.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Utbildning & FoU


2019-02-15 av Insu (fd.IUC, Installatörernas Utbildningscentrum)

1 januari gick IUC och EUU samman och bildade företaget INSU. Nu är ny vd klar och från 1 maj hälsas Jens Back välkommen till företaget. Jens har lång erfarenhet inom utbildning och ser fram mot att få vara med och utveckla branschen.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet El Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2019-02-15 av Slussen Building Services

Energikontoret Skåne har släppt rapporten Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering.


  El Utbildning & FoU


2019-02-15 av Slussen Building Services

Nu finns en årlig statistiksamling med översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget i siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.


  Allmän Utbildning & FoU