Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Utbildning & FoU

2018-02-15 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Nu är ansökan öppen till Kyl- och värmeteknikerutbildningen på IUC Yrkeshögskola i Katrineholm. Ansök själv eller sprid budskapet vidare till de som vill ha ett coolt yrke på en het arbetsmarknad.

  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU


2018-02-15 av Slussen Building Services

För att förbättra inomhusmiljön infördes obligatorisk ventilationskontroll, OVK, för över 25 år sedan. Ett nytt forskningsprojekt visar att kontrollen inte visar om innemiljön är bra eller dålig.

  Ventilation Utbildning & FoU

Aktuellt Expo
ExpoVent
180313 Kalmar
180314 Växjö
180315 Norrköping
ExpoKyla
Fler datum
kommer snart
ExpoVA
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun
Annons
banner2018-02-14 av Svenskt Geoenergicentrum

Fyll på din kunskap om hur geoenergi fungerar och lär dig dimensionera borrhålslager för värme och kyla med programmen EED på vårens geoenergikurser. Det finns ännu platser kvar.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU


2018-02-13 av Slussen Building Services

I Europa är avloppsslam ett vanligt gödslingsmedel inom jordbruket. Slammet innehåller många föroreningar, men endast en handfull behöver man mäta halterna av. Cathrin Veenaas har forskat om hur okända föroreningar i avloppslammet kan identifieras.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2018-02-13 av Slussen Building Services

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram - Design för energieffektiv vardag. Programmet ersätter det tidigare programmet Energi, IT och Design som Energimyndigheten har drivit i tio år.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-02-13 av Slussen Building Services

En ny avhandling förbättrar kunskapsläget kring hur organiska föroreningar kan avskiljas i små avloppreningsanläggningar, om dessa leder till miljöpåverkan samt hur befintliga små avlopp kan förses med biokolfilter för att förbättra reningsgraden.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU

Annons
banner2018-02-12 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än ett 90-tal åhörare, när konsulten Bengt Bergqvist presenterade sina mätningar för att jämföra FX- och FTX-ventilation i flerbostadshus som han gjort på uppdrag av Svensk Ventilation.

  Ventilation Utbildning & FoU

Annons
banner2018-02-12 av Svensk Energiutbildning AB

Om några veckor släpper Boverket remissen för de nya NNE-kraven och enligt förhandsbeskeden får småhus de kraftigaste skärpningarna. Stefan Eklund på Myresjöhus är med på vårens BBR-dagar och berättar om de ändrade förutsättningarna.

  Ventilation Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Isolering


2018-02-12 av Skorstensbolaget i Stockholm AB

En ny svensk innovation, Clean-Air 24 FTX, förbättrar inneklimatet och sparar upp till 30% energi i självdragsfastigheter. Det visar en oberoende utvärdering som gjorts av Bebo.

  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-02-09 av Slussen Building Services

Avhandlingen Cost-optimal renovation of residential, educational and office buildings in Finnish climate toward nearly zero-energy buildings har publicerats av Aalto University i Finland.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2018-02-09 av Slussen Building Services

Under 2017 hade Sverige ovanligt hög elproduktion, den näst högsta historiskt sett enligt statistik från Energimyndigheten/SCB.

  El Utbildning & FoU


2018-02-06 av Vatteninfo Sverige AB

I två dagar den 15-16 februari kommer Vatteninfo Sverige AB att delta som medarrangör i Inspiration Vatten i Norrtälje. Flera seminarier med internationella föreläsare om aktuella vattenfrågor

  Allmän Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2018-02-06 av Slussen Building Services

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Det visar en ny rapport från SMHI.

  Allmän Utbildning & FoU


2018-02-05 av Slussen Building Services

En forskargrupp vid Linköpings universitet nu tagit fram en ännu enklare metod att tillverka solcellsmoduler. Resultatet publiceras i tidskriften npj Flexible Electronics.

  El Utbildning & FoU

Annons
banner2018-02-02 av Svensk Energiutbildning AB

Per Levin är i vanlig ordning med på vårens upplaga av BBR-dagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En särskilt intressant fråga som han tar upp är hur en "utökad energideklaration" kan användas för BBR-verifieringen. Välkommen.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU