Nyheter inom Sanitet
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-11-14 av Impel AB

Impel har utvecklat produkter för värme- och tappvattensystem i nästan 40 år. Produktserien med Filterkulventilen togs fram 2006 och den är under ständig utveckling.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Produktnytt & kataloger


2018-11-07 av Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Ta chansen och få en bra start på ert BIM- och digitaliseringsarbete! Den 13 november kommer det att presenteras allt från hur ledningen bör tänka och lägga upp sitt arbete till vad finns det för bra hjälpmedel för BIM-modellen.

  Ventilation Värme Kyla Sanitet El


2018-11-06 av LK

Nu finns det en prefabricerad schaktbotten med läckageindikering som följer rekommendationerna från Säker Vatten och Boverkets byggregler (BBR).

  Sanitet Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger


2018-11-01 av LK

LK Våtrumskassett används till ett större stambyte i Uddevalla för snabb och enkel montering.

  Sanitet Produktnytt & kataloger Referensprojekt


2018-10-29 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Ny teknik, nya arbetssätt och stora byggprojekt gör installationsbranschen till en starkt växande framtidsbransch. För att möta branschen kompetensbehov på bästa sätt går IUC och EUU samman till Installatörernas utbildnings- och utvecklingscenter.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet El Utbildning & FoU


2018-10-26 av IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Passa på att boka in dig på årets sista kurstillfällen på Säker Vatteninstallation för VVS-företag. I november och december finns platser kvar i Stockholm, Uppsala, Malmö och Katrineholm.

  Sanitet Utbildning & FoU

Annons
banner2018-10-25 av Thermotech Scandinavia AB

Thermotech Scandinavia AB har tecknat avtal med Bad & Värmekedjan. Avtalet löper under 2019 och omfattar Thermotechs kompletta sortiment för vattenburna golvvärmesystem, tappvatten och radiatorsystem (MultiSystem) för samtliga butiker i kedjan.

  Värme Sanitet Referensprojekt


2018-10-23 av Vatteninfo Sverige AB

Vi på Vattencentrum Roslagen (UCV, Campus Roslagen och Vatteninfo AB) arrangerar en konferens på temat vattenresurser och avlopp för att uppmärksamma Världstoalettdagen 19 november.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet


2018-10-22 av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany

Panasonic öppnar en ny fabrik i Pilsen i Tjeckien. Fabriken ska producera luft/vatten-värmepumpar och är ett resultat av en ökad efterfrågan och en vilja att arbeta närmare den nordiska marknaden.

  Värme Kyla Sanitet


2018-10-22 av Bauer Watertechnology AB

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta radiatorer, termostatventiler, värmeväxlare, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år.

  Värme Sanitet Energieffektivisering

Annons
banner2018-10-19 av Bauer Watertechnology AB

EnergiRenovering Samtidig EnergiEffektivisering. Lägre Drift- Service- Underhålls- & Energikostnader. Kostnadsundvikande & Smart underhåll för fastigheter 1mm avlagringar i värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 55-85%

  Värme Kyla Sanitet Energieffektivisering


2018-10-18 av Xylem Sverige

Genom partnerskapet ska medvetenheten om globala vattenutmaningar och lösningar spridas till nya målgrupper.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet


2018-10-18 av Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRIF)

Förra årets utbildning av besiktningsmän blev en succé och i år erbjuder vi därför två (2) tillfällen.


  Sanitet Utbildning & FoU


2018-10-17 av ESBE AB

Att installera en fungernade VVC-krets kan vara både pilligt och tidskrävande. ESBEs färdiga VVC-lösning VTR300 och VTR500 har blivit en succé. Med några få rördragningar säkras varmvattenflödet i systemet med ett VTR-kit.

  Sanitet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-10-16 av Climat80-gruppen

Som rörläggare på Stjernfeldts VVS arbetar du med montering, service, underhåll, installationsarbete, felsökning samt reparation inom VS Installationer. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med projektledare samt andra.

  Värme Sanitet Platsannonser