Organisation

Brandskyddsföreningen Sverige

Telefon: 08-588 474 00
Adress: Besöksadress: Hammarbybacken 27
Kabyssgatan 4D, 120 30 STOCKHOLM
Org. nr.   802000-4266
Arbetsområde:  

Vi arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®.

Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.

Det här är Brandskyddsföreningen:

  • Vi är ett ledande kunskapscentrum och nätverk inom brandsäkerhet.
  • Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader.
  • Vi utvecklar och sprider kunskap, tar ställning och driver opinion. 
  • Vi samarbetar med Svensk Försäkring och våra normer och regler leder ofta till försäkringstekniska rekommendationer.
  • Vår allmännyttiga roll innebär att vi arbetar för hela samhället och driver inte enskilda medlemmars eller branschers intressen.
  • Genom våra 22 lokala föreningar är vi representerade över hela landet.
  • Tillsammans arbetar vi för att göra människors vardag brandsäkrare.