Brandskyddsföreningen Sverige


Typ: Organisation
Org. nr.   802000-4266

Vi arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

I snart ett sekel har Brandskyddsföreningen bidragit till att utveckla och sprida fördjupade kunskaper om skadepreventivt arbete inom brandsäkerhet. Vårt breda nätverk och nära samarbete med myndigheter, kommuner, akademier, branschorganisationer och framförallt våra medlemsorganisationer ger oss unik tillgång till data och erfarenheter av brand. Vi samlar, utvecklar och sprider denna kunskap.

Vi har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, explosioner i dammiga miljöer, brandskydd i kulturarv eller boendesprinkler. För de företag som vill skräddarsyr vi både lärarledda och webbaserade kurser. 

Brandskyddsföreningen har sedan starten varit en allmännyttig ideell förening och är idag ett ledande kunskapscentrum för ökad brandsäkerhet som minskar samhällets skadekostnader.

Vårt oberoende är en viktig garanti för att de normer och regelverk, utbildningar och certifieringar vi står bakom alltid har brandsäkerheten i centrum.