Hälsovinster för fastigheter med certifierat inomhusklimat

2020-12-14 ebm-papst ABInomhus-luftens kvalitet påverkar hälsan
En person andas in och ut upp till 15 000 liter luft varje dag och det är naturligtvis viktigt att kvaliteten på luften är så bra som möjligt.
En tydlig indikator på dålig luftkvalitet är koldioxidhalten.
Eftersom vi andas ut CO2 indikerar CO2-koncentrationen i ett rum hur ”förbrukad” luften är.

Ett CO2-innehåll på upp till 1,000 ppm anses vara ett acceptabelt medelvärde, medan ett innehåll på 1,400 ppm och uppåt anses som alltför låg luftkvalitet.
Människors produktivitet minskar med 19 procent när koldioxidinnehållet i luften ökar med 400 ppm, visar en studie från Harvard.

Kontroll av luftkvaliteten sker idag ofta genom att man ”går på känsla” vilket leder till att rum många gånger ventileras oftare än vad som är nödvändigt,
något som inte är särskilt energieffektivt.
För att analysera luftkvaliteten i en byggnad krävs det också väl definierade parametrar, insamling av data och teknik, som möjliggör exakta analyser.

RESET sätter standard för inomhusklimatet
RESET är en standard och ett index för att övervaka, kommunicera och certifiera luftkvalitet.
Sensorer placerade i ventilationskanalers in- och utlopp samt andra önskvärda platser i en byggnad mäter och registrerar bland annat:

- Temperatur,
- Luftfuktighet,
- CO2,
- Fint damm (PM2.5)
- TVOC-gaser.

För att säkerställa noggrannheten i de registrerade uppgifterna anger RESET strikta krav på sensorernas precision och typen av dataöverföring.
Med hjälp av energibesparande och RESET-certifierade EC-fläktar, som utvecklats av ebm-papst, så skapas en optimerad innemiljö med hög luftkvalitet.
I fläktarna finns en RESET-certifierad sensor, som levererar data om såväl energiförbrukning som luftkvalitetsparametrar.
Via länken nedan hittar du mer information om RESET-standarden.

Smarta hus på ett enklare sätt
Insamlade data från de RESET-certifierade sensorerna skickas vidare till ebm-papst molnbaserade system Building Connect, där de bearbetas och analyseras.
Algoritmer i molnplattformen lär sig från användarnas beteende, byggnadsegenskaper och miljöförhållanden.
Efter analys kan uppgifterna skickas till exempelvis energiansvarig, driftspersonal och/eller fastighetsförvaltare för optimering av byggnadens olika system.

ebm-papst Building Connect-system kan snabbt och enkelt installeras och integreras med en fastighets befintliga system för t.ex fastighetsautomation med enkel plug & play.
Efter att de rum och fastighetsytor som berörs har inspekterats bestäms var sensorerna ska placeras.
En grafisk presentation illustrerar vilka delar av fastigheten Building Connect täcker och hur systemet är uppbyggt.
När sedan sensorerna har installerats, är systemet klart att ta i drift.

Då beslut kan fattas på basis av exakta data, istället för grova uppskattningar och gissningar, skapas helt nya möjligheter att förbättra luftkvaliteten och
samtidigt anpassa ventilationen efter det faktiska behovet. Resultatet blir ren luft i kombination med betydande energibesparingar

 

Läs mer om ebm-papst Buildning Connect HÄR


 Dela     Tillbaka  

Takfläkt och Building Connect

2021-02-25

På DigiVent v.11 kommer vi att presentera takfläkt MXRC III och vårt nya system Building Connect.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Rent vatten åt alla!

2021-02-24

UV-ljus i kombination med axialfläktar i genial lösning för vattendesinficering.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering

När bara fantasin sätter gränsen - EtaCrown® kronväxelserie

2021-02-22

EtaCrown® är vår moduluppbyggda kronväxelserie, som underlättar utvecklingsarbetet av komplexa inbyggda drivlösningar och som passar i mängder av applikationer.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vad gör en konstruktör på ebm-papst?

2021-02-15

Vad gör en konstruktör på ebm-papst och vem är människan där bakom? I en intervjuserie får du veta mer om människorna, som jobbar på ebm-papst. Möt: Timmy Christiansson, vår duktige konstruktör.


  Ventilation Kyla El Arbetsmarknad

ebm-papst säljorganisation söker förstärkning

2021-02-05

Vill du jobba i ett glatt och engagerat gäng hos en branschledare? Vi söker just nu en ansvarig regionsäljare för våra Retrofit-lösningar i region Östergötland / Jönköping.


  Ventilation Kyla Platsannonser

Lär dig allt om AxiEco´s superkrafter!

2021-02-03

Med sin optimerade luftprestandakurva täcker AxiEco ett betydligt större flödesområde än andra jämförbara axialfläktar. AxiEco-seriens fläktar är så pass effektiva att vi brukar säga att dom besitter superkrafter.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Upplev mer av ebm-papst

2021-02-01

Se våra produkter komma till liv på ditt skrivbord. Ta del av den inbyggda AR-tekniken, som finns inbyggd i våra broschyrer genom att ladda ner ebm-papst Xplore. Läs vårt globala magasin via appen ebm-papst 360.


  Ventilation Kyla

Nytt testcenter med fokus på hållbarhet

2021-01-27

Efter en satsning på 12 miljoner Euro har ebm-papst nu ett 5000 m2 stort EMC-testcenter att tillgå i Mulfingen, Tyskland.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler

Vi ses på DigiVent v.4

2021-01-22

I nästa vecka är det dags för DigiVent. Välkommen till vår digitala monter där vi pratar om takfläkt MXRC III och andra energieffektiva lösningar.


  Ventilation Energieffektivisering

Se hela takfläkt-serien MXRC III på webben

2021-01-18

Samlad teknisk information om MXRC III - vår vidareutvecklade takfläktserie hittar du på ebmpapst.se


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

×