Värmeväxling i imkanal utan filter?

2022-11-11 Enjay Ab

Låter ju helt tokigt. Alla vet ju att man måste filtrera bort fett och sot så att smutsen inte fastnar och sätter igen aggregatet? Men vet du vad? Då och då sker tekniska framsteg som gör att det blir dags att ifrågasätta gamla sanningar och testa nya vägar. Smartphones, Netflix och Bank ID är några exempel på teknikskiften som fått oss att ändra vårt beteende. Och nu är det dags igen.

Lepido är en svenskutvecklad vätskekopplad värmeväxlare speciellt framtagen för energiåtervinning i im-kanal. Den behöver ingen förfiltrering eller extra rengöring.

Fungerar den? Jajemän! Annars hade vi nog inte varit specificerade av restaurangkedjor på sju olika marknader runt om Europa. (Vill du ha bevis på att den fungerar kan du ta del av vårt 22-månaders test här)

Men hur? Lite förenklat är det tack vare en patenterad lösning där vi använder oss av slingor i stället för lameller.  Uppbyggnaden och konstruktionen av slingorna skapar en luftrörelse där merparten av smutsen passerar genom värmeväxlaren utan att kollidera eller fastna. Jämfört med aggregat anpassade för ren frånluft har Lepido såklart en något lägre verkningsgrad, men å andra sidan så klarar den att återvinna energi ur smutsig frånluft utan några extra driftskostnader under en lång tid framöver.

Det är lite som att jämföra en jeep med en vanlig personbil. På en slät asfalterad väg (ren frånluft) är det mer effektivt att köra med en tvåhjulsdriven personbil (traditionellt FTX aggregat). Men om du ska ut i skogen och köra på en lerig stig (smutsig frånluft) kommer det gå riktigt illa om du inte har fyrhjulsdrift (Lepido).

Så, våga vägra filter och välkommen till en ny framtid där det är möjligt att återvinna energi ur smutsig frånluft, utan filterbyten, dyr rengöring eller driftstopp.  

https://slussen.azureedge.net/image/132311/__nofilter.png


 Dela     Tillbaka  

Produktnyhet!

2023-09-20

Du har väl inte missat att det nu finns en värmeväxlare som klarar av att återvinna värme även om frånluften är smutsig? Fungerar utmärkt i processventilation från livsmedelsproduktion, tvätterier, spannmålstorkar, svets/lackanläggningar m.fl.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

2023-08-21

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet. Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?


Ventilation Värme Energieffektivisering

Energikartläggning? Glöm inte bort biflödena.

2023-07-12

Den svenskutvecklade industriella värmeväxlaren Lepido gör det möjligt att återvinna energi, utan förfiltrering, i smutsig processluft. Höga luftflöden och temperaturer öppnar för betydande besparingar.


Ventilation Energieffektivisering

Svensk återvinningsteknik uppmärksammas i UK

2023-05-03

BBC har varit på plats i Malmö och spelat in ett radioreportage med fokus på den svenskutvecklade värmeväxlaren Lepido. Växlaren som används av bl.a restauranger spås kunna rädda företag från konkurs i UK som plågas av ökade uppvärmningskostnader.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen täcker 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och årlig återvinning beräknas uppgå till 1500 MWh.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Första industriprojektet för Enjay

2023-01-30

När Lantmännens pannkaksfabrik i Tjärby utanför Laholm nu återbyggs efter branden i oktober förra året är det Enjay som levererar värmeväxlarna Lepido – utformade speciellt för smutsig frånluft.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Långtidstest Lepido - VVX i imkanal utan förfiltrering eller rengöring

2022-10-18

Ta del av resultatet av vår långtidsstudie på Burger King i Malmö. 22 månaders energiåtervinning i imkanalen utan förfiltrering eller rengöring.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Case: Burger King Malmö

2022-05-13

Höga halter av fett och sot i frånluften från köket orsakade återkommande driftstopp, trots att Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö, spenderade mer pengar på underhåll än vad han sparade på energiåtervinning.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning.


Ventilation Värme Energieffektivisering