Värmeväxling i imkanal utan filter?

2022-11-11 Enjay Ab

Låter ju helt tokigt. Alla vet ju att man måste filtrera bort fett och sot så att smutsen inte fastnar och sätter igen aggregatet? Men vet du vad? Då och då sker tekniska framsteg som gör att det blir dags att ifrågasätta gamla sanningar och testa nya vägar. Smartphones, Netflix och Bank ID är några exempel på teknikskiften som fått oss att ändra vårt beteende. Och nu är det dags igen.

Lepido är en svenskutvecklad vätskekopplad värmeväxlare speciellt framtagen för energiåtervinning i im-kanal. Den behöver ingen förfiltrering eller extra rengöring.

Fungerar den? Jajemän! Annars hade vi nog inte varit specificerade av restaurangkedjor på sju olika marknader runt om Europa. (Vill du ha bevis på att den fungerar kan du ta del av vårt 22-månaders test här)

Men hur? Lite förenklat är det tack vare en patenterad lösning där vi använder oss av slingor i stället för lameller.  Uppbyggnaden och konstruktionen av slingorna skapar en luftrörelse där merparten av smutsen passerar genom värmeväxlaren utan att kollidera eller fastna. Jämfört med aggregat anpassade för ren frånluft har Lepido såklart en något lägre verkningsgrad, men å andra sidan så klarar den att återvinna energi ur smutsig frånluft utan några extra driftskostnader under en lång tid framöver.

Det är lite som att jämföra en jeep med en vanlig personbil. På en slät asfalterad väg (ren frånluft) är det mer effektivt att köra med en tvåhjulsdriven personbil (traditionellt FTX aggregat). Men om du ska ut i skogen och köra på en lerig stig (smutsig frånluft) kommer det gå riktigt illa om du inte har fyrhjulsdrift (Lepido).

Så, våga vägra filter och välkommen till en ny framtid där det är möjligt att återvinna energi ur smutsig frånluft, utan filterbyten, dyr rengöring eller driftstopp.  

https://slussen.azureedge.net/image/132311/__nofilter.png


 Dela     Tillbaka  

Världens sämsta värmeväxlare för allmänventilation

2024-05-17

Lepido, en tubvärmeväxlare som kostar betydligt mer än andra värmeväxlare framtagna för återvinning i allmänventilation. Den är dessutom större, tyngre och har lägre effekt än traditionella värmeväxlare. Den har bara en enda fördel.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Minskad gasförbrukning med 63%

2024-05-14

Genom att använda spillvärmen från en torkprocess till att förvärma vattnet till en av tvättmaskinerna minskade gasförbrukningen med 63%.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

5 snabba frågor till Bengt Ryberg...

2024-03-19

Varför föreskrivs det teknik som inte klarar att på ett driftsäkert sätt återvinna energi ur den feta luften i imkanalen på restauranger? Vi fick tillfälle att dryfta frågan med en riktig expert med över 40 års erfarenhet inom området.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Har ni spillvärme? Grattis!

2024-01-22

Vi har nämligen utvecklat världens första värmeväxlare som klarar att återvinna värme, även om luften är smutsig. Från och med nu kan all spillvärme i processventilationen återvinnas och användas igen. Och igen. Och igen…


Ventilation Värme Energieffektivisering

Spillvärme eller tillgänglig energi? Så avgör du skillnaden.

2023-12-19

Teknikutvecklingen har flyttat gränserna för inom vilka områden som det är möjligt att återvinna energi. Mycket av det som tidigare ansetts utgöra spillvärme, är i själva verket tillgänglig energi. Har du koll?


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Produktnyhet!

2023-09-20

Du har väl inte missat att det nu finns en värmeväxlare som klarar av att återvinna värme även om frånluften är smutsig? Fungerar utmärkt i processventilation från livsmedelsproduktion, tvätterier, spannmålstorkar, svets/lackanläggningar m.fl.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

2023-08-21

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet. Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?


Ventilation Värme Energieffektivisering

Energikartläggning? Glöm inte bort biflödena.

2023-07-12

Den svenskutvecklade industriella värmeväxlaren Lepido gör det möjligt att återvinna energi, utan förfiltrering, i smutsig processluft. Höga luftflöden och temperaturer öppnar för betydande besparingar.


Ventilation Energieffektivisering

Svensk återvinningsteknik uppmärksammas i UK

2023-05-03

BBC har varit på plats i Malmö och spelat in ett radioreportage med fokus på den svenskutvecklade värmeväxlaren Lepido. Växlaren som används av bl.a restauranger spås kunna rädda företag från konkurs i UK som plågas av ökade uppvärmningskostnader.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen täcker 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och årlig återvinning beräknas uppgå till 1500 MWh.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt