Helhetssyn av brandisolerade ventilationskanaler

2023-02-09 BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

1 januari 2020 infördes nya förutsättningar för brandisolering av ventilationskanaler, och samtliga godkännanden ska nu vara testade enligt EN 1366-1. Fortfarande finns en osäkerhet i branschen kring hur brandisolering av ventilationskanaler ska hanteras, och därför lanserar nu Paroc sitt nya koncept Paroc® Duct Protect™ System. Konceptet innefattar ventilationskanal, brandtätning, isolering och montagetillbehör, och ska förbättra brandskyddet samt förenkla dimensionering och installation. Paroc® Duct Protect™ System är en komplett helhetssyn av brandisolerade ventilationskanaler för att underlätta projektering och montering.

”Namnet Paroc Duct Protect System syftar till ett komplett sortiment med både befintliga och nya produkter inom isolering och tillbehör. Konceptet är ett förtydligande där vi på Paroc vill samla aktuell information och nya lösningar utifrån gällande direktiv. I Paroc Duct Protect System riktar vi oss till både projektörer och montörer, och lyfter fram alla detaljer som behövs för en korrekt installation.” säger Hanna Sjösvall som är teknisk rådgivare på Paroc. 

Parocs tekniska support arbetar för att vägleda konsulter och projektörer kring isolering i alla typer av VVS-installationer. När kompetensen inom teknisk isolering behöver kompletteras kan man alltid ta kontakt med Paroc för att få hjälp med lösningar och information om Parocs produktsortiment. Supporten kan också hjälpa till med frågor kring Parocs beräkningsprogram Calculus där exempelvis energiförluster kan beräknas. Andra hjälpmedel att ta del av är Parocs pocketguide och projekteringsstöd. Dessa dokument har precis lanserats i en uppdaterad version och ingår som en del i Paroc Duct Protect System. Pocketguiden laddar du ner och läser här, och projekteringsstödet här.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Vecka_42_PAROC_bild_1.jpg

Vad innefattar Paroc Duct Protect System?

 • Paroc Duct Protect System är ett komplett sortiment med teknisk isolering och tillbehör där tester är noggrant genomförda utifrån standard EN1366-1. 
 • Nya tester har genererat nya lösningar med Parocs befintliga produkter. Fem nya lösningar med befintliga nätmattor och brandskivor ingår nu i Paroc Duct Protect System. 
 • Även en helt ny produkt lanseras i konceptet, brandtätningsmassan Paroc Duct Protect FireSeal. 
 • Ett uppdaterat projekteringsstöd med tydliga installationsanvisningar för hela systemlösningen, inklusive ventilationskanal, brandtätning, isolering och tillbehör. 
 • Installationsanvisningar och filmer under respektive produkt på Parocs hemsida. 
 • En uppdaterad pocketguide.

Godkännande enligt standard EN1366-1

Alla produkter från Paroc är testade av en tredje part. Produkternas prestanda testas utifrån en aktuell teststandard, i detta fall EN1366-1 som sedan 1 januari 2020 varit i bruk på den svenska marknaden. Ett godkännande säger inte bara om produkten eller lösningen uppfyller kraven utan även hur installation ska genomföras för att prestandan ska säkerställas. Inom teststandard EN1366-1 testas ventilationskanaler, upphängningar, isolering och brandtätning i sin helhet. Man testar också utifrån flera olika brandscenarion; brand vid genomföringar genom tunga och lätta väggar och tunga bjälklag, i både horisontal och vertikal riktning, och brand utifrån och in samt inifrån och ut. 

Paroc Duct Protect System är testat enligt standard EN1366-1 och ger ett underhållsfritt brandskydd under hela byggnadens livslängd. Paroc arbetar för att gå bredare mot europeiska godkännanden och kommer inte enbart att tillhandahålla nationella godkännanden från RISE. Inom Paroc Duct Protect System kommer det även finnas godkännande från DBI – The Danish Institute of Fire and Security Technology. 

Paroc Duct Protect FireSeal

I samband med brandisolerade ventilationskanaler behöver även brandtätningsmassan vara testad och godkänd enligt EN1366-1. Brandtätningens viktiga funktion är att förhindra att rök- och brandgaser sprids mellan brandcellerna om en brand uppstår. Brandtätningsmassan Paroc Duct Protect Fireseal är en helt ny produkt i sortimentet från Paroc. Vid test enligt EN1366-1 ställs krav på att i testresultaten specifikt ange vilken brandtätningsmassa som använts för att klara testerna. Flera tester med olika typer av brandtätningsmassor har utmynnat i den silikatbaserade brandtätningsmassa som Paroc nu tagit fram. 

”Paroc Duct Protect Fireseal är den produkt som i kombination med våra isolerprodukter gjort att vi klarat testerna, den är därför bäst lämpad att använda som brandtätning för dessa installationer. I och med denna lansering blir Parocs brandtätningsmassa nu tillgänglig till de som arbetar med brandtätning via Bevegos butiker.” säger Hanna. Brandtätningsmassan ska användas vid tätning av skarvarna mellan en skiljevägg eller bjälklag och brandklassad ventilationskanal. För ytterligare instruktioner se monteringsanvisning under produkten på Parocs hemsida. 

Black coat och Comfort

De nya testerna har bland annat inneburit att Parocs befintliga nätmattor på 70 mm nu godkänts för brandklassningen EI60 vid brandsäkring även för rektangulära kanaler. EI60 betyder att materialet förhindrar att en brand sprids vidare och står emot rök och värme i upp till 60 minuter. Detta var ett besked som branschen i Sverige väntat länge på. De fem produkterna nedan har alla fått uppdaterade godkännanden och är nu en del av konceptet Paroc Duct Protect System: 

 • Paroc Hvac Fire Mat Comfort 30 mm blir godkänt för EI15 cirkulär kanal.
 • Paroc Hvac Fire Mat Comfort 40 mm blir godkänd för EI30 rektangulär kanal.
 • Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 70 mm blir godkänd för EI60 rektangulär kanal.
 • Paroc Hvac Fire Mat Comfort 70 mm blir godkänd för EI60 rektangulär kanal.
 • Paroc Hvac Fire Slab BlackCoat 70 mm (brandskiva) blir godkänd för EI120 rektangulär kanal. 

Produktsortimentet Comfort är nätmattor som har ett ytskikt av tunn fiberväv och används med fördel där installationen kommer att byggas in eller döljas på annat sätt. Vid synliga installationer med estetiska krav på ytskiktet vilket kan förekomma i till exempel köpcentrum och andra offentliga miljöer rekommenderas istället BlackCoat. Dessa produkter har ett ytskikt i svart aluminium. Paroc Hvac Fire Mat ger ett underhållsfritt brandskydd samt värme- och ljudisolering. Produkten kommer med ett nät som gör installationen enkel och limfri, och är godkänd för genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, till exempel betong och gipsregelväggar samt tunga bjälklag. 

Sprida kunskap och information

”Vi arbetar i en ganska konservativ bransch där det kan vara svårt att nå ut med information. Att hålla sig uppdaterad om de överenskommelser som finns i branschen är konsulterna och entreprenörernas eget ansvar. Vi på Paroc vill hjälpa till med detta och arbetar hela tiden för att nå ut till fler, och sprida information om den aktuella standarden. Där är det värdefullt att arbeta med en partner som Bevego, de har mycket kontakt med entreprenörer och kan förmedla budskapet. Tillsammans med Bevego kan konceptet Paroc Duct Protect System öka helhetssynen av brandisolerade ventilationskanaler och underlätta för de som arbetar med brandsäkerhet.” säger Hanna. 

Även upphängningsavståndet för brandklassade ventilationskanaler förändrades i och med de nya godkända testerna. Avståndet förlängdes från 1300 mm till 1800 mm för cirkulära kanal upp till EI60, vilket är det längsta upphängningsavstånden på marknaden. Förhoppningsvis kommer detta underlätta möjligheterna i att få till en korrekt installation. Detta hittar du mer information om i Parocs uppdaterade projekteringsstöd. Mycket annan information gällande VVS-isolering hittar du i Parocs pocketguide, ett dokument som är mycket uppskattat av både projektörer och entreprenörer. Får du inte svar på dina frågor där så ta hjälp av Hanna och hennes kollegor inom Paroc Teknisk Isolering.


 Dela     Tillbaka  

Plåt och ventilation: Stor satsning på rekrytering

2023-09-22

Att det saknas utbildade plåtslagare och ventilationsmontörer är ett stort hinder för branschen. Plåt & Ventföretagens satsning Kompetens25 har som mål att öka antal sökande till branschens utbildningar med 25 % till januari 2025.


Ventilation Arbetsmarknad

En frisk fläkt för sköldpaddor på Nordens Ark

2023-06-22

SköldpaddsArken är en av Nordens Arks senaste satsningar i bevarandet av utrotningshotade djur. Bevego har haft äran att leverera ventilationen.


Ventilation Referensprojekt

Gigantiska aggregat för gigantisk gymnasieskola

2023-06-22

Till den 18 300 kvm stora gymnasieskolan i Enköpings kommun har Ehlin & Larsson valt att beställa ventilationsaggregat från Komfovent, genom Bevego. Läs om de sju gigantiska aggregaten, och hur det är att arbeta i en byggnad helt i trä!


Ventilation Referensprojekt

En korrosivitetsklass som ställer höga krav

2023-05-17

När Thed Nilsson på VentPartner besöker ett badhus lägger han märke till detaljer, som till exempel om en skruv på en armatur har rostat. Det är en vana (eller ovana) som uppstår när man arbetar med ventilation i badhus.


Ventilation Referensprojekt

Instalco gjorde konkurrenterna till Peters kollegor

2023-04-17

Peter Persson driver Blomquist Ventilation och har 25 års erfarenhet i ventilationsbranschen. Här berättar han om hur rektangulära ventilationskanaler gör montörernas arbete mer effektivt och om alla fördelar med att vara en del av en större helhet.


Ventilation Arbetsmarknad

Utökat sortiment inom ventilation från TROX

2023-03-16

Under våren genomför TROX Auranor tillsammans med Bevego en omfattande turné över hela Sverige i samband med att Bevego utökar erbjudandet med produkter inom både behovsstyrd ventilation (VAV) samt klimat- och kylbafflar tillsammans med TROX.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Humankapitalet är företagets framgångsfaktor

2022-10-13

Att anställa personer utan tidigare erfarenhet inom ventilation visade sig bli en av GW Ventilations framgångsfaktorer. Efter ett år har företaget nu 10 anställda, och hyr in ungefär lika många till för att klara sina uppdrag.


Ventilation Arbetsmarknad

Tekniskt avancerat badhus då stadskärnan flyttas

2022-10-03

Flytten av Kirunas stadskärna har pågått under lång tid och det många samhällsfunktioner som måste byggas upp på nytt. Just nu pågår byggnationen av det nya badhuset som kommer bli ett av Sveriges modernaste.


Ventilation Referensprojekt

När man jobbar i Östersund blir det lokala kanaler

2022-09-12

Att arbeta som ett lag är det roligaste med jobbet som ventilationsmontör enligt Tomas på MVI. Just nu arbetar han och kollegorna på uppdrag av GK som är ventilationsentreprenörer i projektet på Lugnviksskolan och förskolan Sjöängen.


Ventilation Referensprojekt