En frisk fläkt för sköldpaddor på Nordens Ark

2023-06-22 BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

SköldpaddsArken är en av Nordens Arks senaste satsningar i bevarandet av utrotningshotade djur. Den helt nya anläggningen ska fungera som en hubb för runt 15 akut hotade sköldpaddsarter där forskning, informationsutbyte och lokala samarbetsprojekt är en viktig del i bevarandearbetet. Det blir ett helt unikt avelscenter som sätter Hunnebostrand på världskartan.

https://slussen.azureedge.net/image/79/v24_Nordens-Ark_1.jpg

Illegal handel och förstörelse av sköldpaddornas naturliga livsmiljöer är några av orsakerna till att 60 % av världens sköldpaddsarter idag hotas av utrotning. Avsaknaden av naturliga levnadsmiljöer i kombination med mänskliga hot gör det omöjligt för många sköldpaddsarter att överleva i det fria. Den enda nuvarande lösningen för att bevara dessa akut hotade arter är att hålla så kallade räddningspopulationer i olika anläggningar likt det nya sköldpaddshuset på Nordens Ark. Genom ett globalt nätverk och strikta avelsprogram satsar man nu på att bibehålla en så stor genetisk bredd som möjligt inom de olika arterna. Avelscentret blir därför en viktig del i en större global helhet.

En av grundstenarna i projektet är att aktivt medverka i lokala utbildningsprojekt för att sprida medvetenhet om den akuta situationen och att återställa levnadsmiljöer för de olika arterna. Slutmålet är att i framtiden kunna återplantera vissa arter i deras naturliga utbredningsområden när miljöerna är säkra. Jimmy Helgesson, som är djurvårdare och ansvarig för insekter och reptiler på Nordens Ark, har varit en av de drivande personerna i projektet.

”Sköldpaddsprojektet är ett resultat av olika beslut som togs under ett möte tillsammans med den europeiska djurparksorganisationen EAZA, som hölls här på Nordens Ark 2019. Jag sitter med i den specialistgrupp av europeiska experter som ansvarar för reptiler, vilken är den grupp där sköldpaddor ingår. Mötet syftade till att gå igenom och se vilka arter som europeiska djurparker ska satsa på i framtiden och vad vi kan göra för att hjälpa de mest hotade arterna inom vår specialistgrupp. Vi började med 50 av de mest hotade arterna på vår röda lista och fick sedan prioritera för att nå ett greppbart antal arter att inrikta oss på. Fokuset landade tillslut på Asien som är det geografiska område där flest arter är hotade, i synnerhet sköldpaddor. Möjligheten till att jobba med lokala projekt var också en av faktorerna som låg till grund för beslutet”, berättar Jimmy.

https://slussen.azureedge.net/image/79/v24_Nordens-Ark_2.jpgMikael och Jimmy har båda varit drivande i projektet och bygget av SköldpaddsArken.

Nordens Ark har länge varit hem till tre hotade sköldpaddsarter som nu också får flytta in i den nya byggnaden. Alla sköldpaddor som kommer till Nordens Ark har en stambok och härstammar från olika platser i världen. De flesta kommer från Asien där illegal handel av sköldpaddor är ett utbrett problem. Många individer beslagtas i tullen och eftersom ursprunget för enskilda sköldpaddor ofta är okänt kan man inte släppa ut dem i det vilda. Nordens Ark tar även emot sköldpaddor som kommer från andra anläggningar och zoologiska institutioner. ”Vi på Nordens Ark har gott anseende och ett utbrett globalt kontaktnät. Världsorganisationerna vet vad vi jobbar med och att vi gör ett väl underbyggt arbete. Det är en av anledningarna till att vi återkommande får förtroendet att förvalta många arter här hos oss”, säger Jimmy.

Av de 60–70 sköldpaddorna som nu kommit till Nordens Ark är vissa utrymmeskrävande och skygga individer som bråkar med varandra om de inte hålls separerade. Många arter är på så sätt inte så populära att hålla för djurparker. Många av sköldpaddsarterna är dagaktiva men enligt Jimmy finns det ingen garanti att få se alla 15 arter när man besöker arken. ”En del kommer visa sig mycket och andra arter gömmer sig mest. En stor grå sköldpadda som ligger gömd är ju inte så kul att kolla på”, skrattar Jimmy och fortsätter. ”Men man får inte glömma att SköldpaddsArkens syfte främst ligger på informationsutbyte, utbildning och avel för att rädda arterna. Sedan är det en bonus att vi kan ta emot besökare som får chans att se dem.”

https://slussen.azureedge.net/image/79/v24_Nordens-Ark_3.jpg
I slutet av maj 2023 är bygget i sin slutfas men det är mycket som ska hinnas med innan invigningen.

Utnyttjat intern arbetskraft och kompetens

Bygget av SköldpaddsArken började planeras så fort det stod klart att satsningen skulle bli just sköldpaddor. ”Det är inte alla som får äran att vara med och planera och bygga upp ett sköldpaddshus på 450 kvm där allt behöver vara specialanpassat”, säger Mikael Fredriksson som är arbetsledare för drift- och underhållsavdelningen på Nordens Ark. Mikael har jobbat inom byggbranschen i 30 år och hans breda kunskaper har varit värdefulla under de senaste 6 åren han jobbat på Nordens Ark. ”Det är väldigt varierande och inspirerande att jobba här. Ena dagen tätar man en tigerpool eller lagar staket och andra dagen installerar man sköldpaddsventilation", skrattar han.

I samråd med djurvårdsexperterna på NordensArk togs det fram en kravlista för den nya byggnaden. Den tillsatta interna projektgruppen för SköldpaddsArken bestämde tidigt i processen att de skulle utnyttja egen arbetskraft och kompetens i projektet för att hålla nere kostnaderna. Det är bland annat Arkens egen arkitekt som ritat byggnaden utefter de uppsatta kraven. Mikael har tillsammans med sina kollegor på drift- och underhållsavdelningen utfört stora delar av bygget själva i allt från markarbete till byggnationer och installationer.

https://slussen.azureedge.net/image/79/v24_Nordens-Ark_4.jpgJimmy har tillsammans med tre kollegor byggt upp och skulpterat verklighetstrogna miljöer till alla terrarier och akvarier.

”Det är mycket som ska tas med i beräkningarna vid ett vanligt bygge, och inte minst när man jobbar med miljöer för djur. Vi räknade ut att bara vattnet i terrarierna kommer att väga runt 150 ton och det mindre huset som stått här sedan innan är byggt på gammal sjöbotten. Det gjorde att vi fick kompensationsgrundlägga i den nya delen av byggnaden där de vattenfyllda terrarierna och akvarierna kommer vara. I den äldre delen av byggnaden har vi placerat de landlevande sköldpaddorna för att inte belasta grunden för tungt”, berättar Mikael. Periodvis har konsulter tagits in på områden där det krävts certifierade hantverkare eller installatörer. Bland annat anlitades en VVS-konsultfirma som tog fram en handlingsplan och ritningar för ventilationsflöden.

När planen var färdig kontaktade Mikael Bevego i Trollhättan för att se vilka lösningar de hade att erbjuda. ”Vi blev väldigt glada när vi fick förfrågan från Mikael om att leverera ventilationen till SköldpaddsArken”, säger Kenneth Karlsson som är platschef på Bevego i Trollhättan. ”Vi satte oss ner tillsammans för att förstå vilka behov de hade och utgångspunkten var två aggregat från Systemair och Menerga. Vi tycker det är jättekul att förslaget togs emot positivt och att det blev Bevegos egna rektangulära ventilationskanaler med don från TROX som användes i projektet. Leveranserna har körts med turbilen från oss i Trollhättan och vi har haft ett gott samarbete. Tobias Hagestad som är utesäljare och vår ventilationsexpert har stöttat Mikael och hans team med sin expertis i frågor som uppstått längs med vägen. Vi är alla imponerade över det gedigna installationsarbetet som Mikael och hans kollegor utfört helt själva”, berättar Kenneth.

https://slussen.azureedge.net/image/79/v24_Nordens-Ark_5.jpgTeamet på Nordens Ark har installerat de rektangulära ventilationskanalerna med hjälp av intern arbetskraft och support från Bevego.

Hållbarhet som håller i längden

SköldpaddsArken är ett unikt hus med unika funktioner. Förutom att arken blir hem till ca 60–70 sköldpaddor så är den även unik i många av de tekniska lösningarna. ”Projektet har varit en utmaning i den aspekten att allt är special. Traditionellt bygger man sånna här terrarier och akvarier i betong eller glasfiber. Vi valde istället att bygga i trä som är ett förnyelsebart material. Vi har gjort en speciallösning för att bärlinorna inte ska ta upp fukt från betonggolvet och glasen till terrarierna är specialbeställt. Insidan av alla terrarier har fått ett stryktåligt tätskikt av en gummilegering som har upp till 400 % elasticitet. Det gör att träet har utrymme att röra sig utan att skiktet spricker. Flera av de lösningar vi behövt i projektet finns inte att köpa, och de specialprodukter som finns är ofta väldigt dyra. Vi har fått mycket tips av kollegor i branschen och även tagit fram egna idéer för att kunna tillverka mycket själva. Ett värdefullt tips som vi fick var att köra på vanliga pool-pumpar istället för dyra specialpumpar. Det fungerar lika bra!”, berättar Mikael.

Nordens Ark ville att detta bygge skulle bli så grönt som möjligt ur flera aspekter. Uppvärmningen kommer från jordvärme från egen mark, solceller på taket producerar elen, ventilationen går tillbaka i ett kretslopp där överbliven värme tas tillvara för att värma upp vattnet till terrarierna. ”Det har varit ett aktivt beslut att lägga hållbarhetstänket på en hög nivå. Förr var energin inte lika viktig. Man byggde ofta billigt men driften blev dyr i längden. Vi har planerat långsiktigt för en byggnad som ska hålla över tid. För oss som ideell stiftelse är såklart ekonomin väldigt viktig och vi är måna om att även förvalta pengarna på ett hållbart sätt”, säger Mikael.

https://slussen.azureedge.net/image/79/v24_Nordens-Ark_7.jpgTekniker från Menerga testkör och justerar in det nya ventilationsaggregatet.

Ventilation anpassad för fuktiga utrymmen

Ventilationen är uppdelad i två kretslopp för att skapa olika klimat i byggnaden. Avelsavdelningen, foderköket och de utrymmen där sköldpaddorna bor är våtrumsklassade och försörjs av ett ventilationsaggregat från Menerga. Aggregatet är speciellt framtaget för att ha extra hög verkningsgrad i våtutrymmen som till exempel simhallsanläggningar. Temperaturen kommer att regleras till en och samma för alla terrarier och på vissa utvalda ställen finns värmelampor som gör att sköldpaddorna själva kan reglera sin kroppstemperatur. Byggnadens personalutrymmen försörjs via ett klassiskt ventilationsaggregat från Systemair.

Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare generösa bidrag från både organisationer och företag där också Bevego ställt upp med support och expertis. ”Vi har haft ett väldigt gott samarbete med Bevego i detta projekt”, säger Mikael. ”Eftersom vi gjort allt själva har det varit avgörande att kunna slå en pling till Tobbe eller Kenneth på Bevego för att få tips och råd i olika frågor. Ett exempel på klockren service var när jag ringde en eftermiddag klockan 14 och akut behövde en speciallösning för ventilationen. Klockan 06 morgonen efter fanns de specialtillverkade delarna att hämta upp på deras expressverkstad i Bäckebol. Det kallar jag bra service! Utan det hade vi inte hunnit bli färdiga till invigningen”, konstaterar Mikael.

Den 8 juni invigdes SköldpaddsArken på Nordens Ark med ett internationellt bevarandeseminarium och banden klipptes av kronprinsessan Victoria. Från och med den 10 juni är SköldpaddsArken öppen för allmänheten och redo att ta emot både stora och små besökare.


 Dela     Tillbaka  

Närproducerat i norr när VentCenter öppnar i Luleå

2024-05-20

Den 29 maj invigs Bevegos nya VentCenter i Luleå som blir Bevegos första produktionsanläggning i Region Norr! Den stora satsningen på ventilation i regionen innebär ökad service och flera fördelar för Bevegos kunder.


Ventilation Arbetsmarknad

EPD på rektangulära kanaler ger unikt erbjudande

2024-05-10

Nu kompletteras Bevegos rektangulära kanalsystem Altech med EPD vilket ger ytterligare konkurrensfördelar. Bevego får med detta en unik position på marknaden när man kan erbjuda både cirkulära och rektangulära kanalsystem för ventilation med EPD.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gör ett smart drag som fastighetsägare

2024-04-10

Att renovera och effektivisera ett äldre ventilationssystem kan innebära stora vinster för en fastighetsägare. Nu har Svensk Ventilation dragit igång kampanjen Smart Drag för att sprida kunskap om energieffektivisering.


Ventilation Energieffektivisering

Innovativt spjäll gör det lätt att göra rätt

2024-03-22

Det nya brand-/brandgasspjället Optimus 60 har många fördelar! För att öka kunskapen om produkten bjöd Bevego i Mölndal in sina kunder till lunch och teknisk genomgång med Niklas Johansson från Bevent Rasch.


Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Rekordtäta ventilationskanaler i årets mätning

2024-02-02

Bevego är stolta över de imponerande resultaten i RISE:s årliga tester av våra rektangulära kanaler. Johan Sahlqvist, produktionschef, uttrycker sin glädje över det jämnt höga resultatet, vilket bekräftar vår överlägsna och konsekventa kvalitet.


Ventilation

Swegon och Bevego samarbetar på vägen

2023-09-29

Swegon roadtour besöker flera av Bevegos filialer i höst! I deras trailer ligger fokus på CASA-sortimentet, ventilationsaggregat för villor och lägenheter. Stefan Nilsson på Swegon berättar mer om samarbetet här!


Ventilation

Plåt och ventilation: Stor satsning på rekrytering

2023-09-22

Att det saknas utbildade plåtslagare och ventilationsmontörer är ett stort hinder för branschen. Plåt & Ventföretagens satsning Kompetens25 har som mål att öka antal sökande till branschens utbildningar med 25 % till januari 2025.


Ventilation Arbetsmarknad

Gigantiska aggregat för gigantisk gymnasieskola

2023-06-22

Till den 18 300 kvm stora gymnasieskolan i Enköpings kommun har Ehlin & Larsson valt att beställa ventilationsaggregat från Komfovent, genom Bevego. Läs om de sju gigantiska aggregaten, och hur det är att arbeta i en byggnad helt i trä!


Ventilation Referensprojekt

En korrosivitetsklass som ställer höga krav

2023-05-17

När Thed Nilsson på VentPartner besöker ett badhus lägger han märke till detaljer, som till exempel om en skruv på en armatur har rostat. Det är en vana (eller ovana) som uppstår när man arbetar med ventilation i badhus.


Ventilation Referensprojekt