Energikartläggning? Glöm inte bort biflödena.

2023-07-12 Enjay Ab

Bakgrund

Produktionsenheter för livsmedel har ofta stora luftflöden med hög temperatur i processluften. För att inte riskera kostsamma driftstopp i process pga igensättning i återvinningsaggregat undviks ofta
återvinning i frånluften. Lyckas man återvinna denna spillvärme går den att återföra som tillskott till ventilation, tappvarmvatten eller annan processpecifik värmekrävande utrustning.

Utmaning

Återvinning av spillvärme inom livsmedelsproduktion bjuder på många utmaningar. Processluften
innehåller ofta höga koncentrationer av fett, fukt och även smutspartiklar. Risken för driftstopp måste minimeras samtidigt som underhåll ej får vara allt för tidskrävande eller kostsamt.
I många produktionsanläggningar är det även ont om plats vilket kräver en teknisk lösning med flexibel placering och rördragning.

Lösning

Lepido är en svenskutvecklad, vätskekopplad värmeväxlare utformad för smutsig frånluft. Funktionen säkerställs av en patenterad uppsättning av slingor där föroreningar passerar genom värmeväxlaren
utan att fastna men med ett bra värmeutbyte. Lepido har inget behov av förfiltrering vilket minimerar underhåll och dimensionerande totaltryckfall.

Installation

Lepido värmeväxlare kan exmplevis monteras i kanal betjänande den högintensiva produktionslinan
med mycket värme, sot och fett. Värmeväxling via luft till vätska flyttar den återvunna värmen tillbaka till aggregatet för ersättningsluft i produktionslokalen helt utan risk för luktåterföring eller
igensättning.


 Dela     Tillbaka  

Produktnyhet!

2023-09-20

Du har väl inte missat att det nu finns en värmeväxlare som klarar av att återvinna värme även om frånluften är smutsig? Fungerar utmärkt i processventilation från livsmedelsproduktion, tvätterier, spannmålstorkar, svets/lackanläggningar m.fl.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

2023-08-21

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet. Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?


Ventilation Värme Energieffektivisering

Svensk återvinningsteknik uppmärksammas i UK

2023-05-03

BBC har varit på plats i Malmö och spelat in ett radioreportage med fokus på den svenskutvecklade värmeväxlaren Lepido. Växlaren som används av bl.a restauranger spås kunna rädda företag från konkurs i UK som plågas av ökade uppvärmningskostnader.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen täcker 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och årlig återvinning beräknas uppgå till 1500 MWh.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Första industriprojektet för Enjay

2023-01-30

När Lantmännens pannkaksfabrik i Tjärby utanför Laholm nu återbyggs efter branden i oktober förra året är det Enjay som levererar värmeväxlarna Lepido – utformade speciellt för smutsig frånluft.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Värmeväxling i imkanal utan filter?

2022-11-11

Alla vet ju att man måste filtrera bort fett och sot så att smutsen inte fastnar och sätter igen aggregatet? Men vet du vad? Då och då sker tekniska framsteg som gör att det blir dags att ifrågasätta gamla sanningar och testa nya vägar.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Långtidstest Lepido - VVX i imkanal utan förfiltrering eller rengöring

2022-10-18

Ta del av resultatet av vår långtidsstudie på Burger King i Malmö. 22 månaders energiåtervinning i imkanalen utan förfiltrering eller rengöring.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Case: Burger King Malmö

2022-05-13

Höga halter av fett och sot i frånluften från köket orsakade återkommande driftstopp, trots att Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö, spenderade mer pengar på underhåll än vad han sparade på energiåtervinning.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning.


Ventilation Värme Energieffektivisering