Energikartläggning? Glöm inte bort biflödena.

2023-07-12 Enjay Ab

Bakgrund

Produktionsenheter för livsmedel har ofta stora luftflöden med hög temperatur i processluften. För att inte riskera kostsamma driftstopp i process pga igensättning i återvinningsaggregat undviks ofta
återvinning i frånluften. Lyckas man återvinna denna spillvärme går den att återföra som tillskott till ventilation, tappvarmvatten eller annan processpecifik värmekrävande utrustning.

Utmaning

Återvinning av spillvärme inom livsmedelsproduktion bjuder på många utmaningar. Processluften
innehåller ofta höga koncentrationer av fett, fukt och även smutspartiklar. Risken för driftstopp måste minimeras samtidigt som underhåll ej får vara allt för tidskrävande eller kostsamt.
I många produktionsanläggningar är det även ont om plats vilket kräver en teknisk lösning med flexibel placering och rördragning.

Lösning

Lepido är en svenskutvecklad, vätskekopplad värmeväxlare utformad för smutsig frånluft. Funktionen säkerställs av en patenterad uppsättning av slingor där föroreningar passerar genom värmeväxlaren
utan att fastna men med ett bra värmeutbyte. Lepido har inget behov av förfiltrering vilket minimerar underhåll och dimensionerande totaltryckfall.

Installation

Lepido värmeväxlare kan exmplevis monteras i kanal betjänande den högintensiva produktionslinan
med mycket värme, sot och fett. Värmeväxling via luft till vätska flyttar den återvunna värmen tillbaka till aggregatet för ersättningsluft i produktionslokalen helt utan risk för luktåterföring eller
igensättning.


 Dela     Tillbaka  

Världens sämsta värmeväxlare för allmänventilation

2024-05-17

Lepido, en tubvärmeväxlare som kostar betydligt mer än andra värmeväxlare framtagna för återvinning i allmänventilation. Den är dessutom större, tyngre och har lägre effekt än traditionella värmeväxlare. Den har bara en enda fördel.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Minskad gasförbrukning med 63%

2024-05-14

Genom att använda spillvärmen från en torkprocess till att förvärma vattnet till en av tvättmaskinerna minskade gasförbrukningen med 63%.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

5 snabba frågor till Bengt Ryberg...

2024-03-19

Varför föreskrivs det teknik som inte klarar att på ett driftsäkert sätt återvinna energi ur den feta luften i imkanalen på restauranger? Vi fick tillfälle att dryfta frågan med en riktig expert med över 40 års erfarenhet inom området.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Har ni spillvärme? Grattis!

2024-01-22

Vi har nämligen utvecklat världens första värmeväxlare som klarar att återvinna värme, även om luften är smutsig. Från och med nu kan all spillvärme i processventilationen återvinnas och användas igen. Och igen. Och igen…


Ventilation Värme Energieffektivisering

Spillvärme eller tillgänglig energi? Så avgör du skillnaden.

2023-12-19

Teknikutvecklingen har flyttat gränserna för inom vilka områden som det är möjligt att återvinna energi. Mycket av det som tidigare ansetts utgöra spillvärme, är i själva verket tillgänglig energi. Har du koll?


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Produktnyhet!

2023-09-20

Du har väl inte missat att det nu finns en värmeväxlare som klarar av att återvinna värme även om frånluften är smutsig? Fungerar utmärkt i processventilation från livsmedelsproduktion, tvätterier, spannmålstorkar, svets/lackanläggningar m.fl.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

2023-08-21

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet. Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?


Ventilation Värme Energieffektivisering

Svensk återvinningsteknik uppmärksammas i UK

2023-05-03

BBC har varit på plats i Malmö och spelat in ett radioreportage med fokus på den svenskutvecklade värmeväxlaren Lepido. Växlaren som används av bl.a restauranger spås kunna rädda företag från konkurs i UK som plågas av ökade uppvärmningskostnader.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen täcker 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och årlig återvinning beräknas uppgå till 1500 MWh.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt