Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

2023-08-21 Enjay Ab

https://slussen.azureedge.net/image/132311/AdobeStock_75207084.jpeg

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet.* Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?

Den första anledningen är att ingen driftschef i världen vill riskera driften på sin anläggning, oavsett hur mycket pengar som går att spara på energiåtervinning. Och det är precis det man gör om man försöker återvinna energi i smutsig processluft med traditionella ventilationsaggregat. Partiklar och föroreningar sätter igen filter och växlare vilket leder till driftstopp av hela anläggningen.

Anledning nummer två är det ökade underhållsbehovet som uppstår när man försöker rena processluft så att traditionell återvinningsutrustning ska kunna användas. Kostnaden för filter som ska bytas och aggregat som måste rengöras med täta intervall äter upp den eventuella besparingen.

Så egentligen är det inte konstigt att enorma mängder av energi varje år ventileras rakt ut i tomma luften i formen av spillvärme.

Men det slutar nu.

Lepido är världens första industriella värmeväxlare, speciellt utvecklad för att kunna återvinna energi i smutsig processluft, utan att luften behöver renas. Växlarens utformning tillåter partiklar och föroreningar att passera utan att fastna, samtidigt som den erbjuder en stabil värmeöverföring.

https://slussen.azureedge.net/image/132311/1.jpg

Tekniken används idag för att omvandla spillvärme till ren energi i processluft från snabbmatsrestauranger, tvätterier och livsmedelsproduktionsanläggningar på åtta olika marknader.

 

Nu behöver du inte längre välja mellan en säker drift eller effektiv energiåtervinning. Vad väntar du på?

Länge leve spillvärmen!

Läs mer på vår hemsida: www.enjaysystems.com

 

 

* https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/23/recapturing-excess-heat-could-power-most-of-europe-say-experts


 Dela     Tillbaka  

Världens sämsta värmeväxlare för allmänventilation

2024-05-17

Lepido, en tubvärmeväxlare som kostar betydligt mer än andra värmeväxlare framtagna för återvinning i allmänventilation. Den är dessutom större, tyngre och har lägre effekt än traditionella värmeväxlare. Den har bara en enda fördel.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Minskad gasförbrukning med 63%

2024-05-14

Genom att använda spillvärmen från en torkprocess till att förvärma vattnet till en av tvättmaskinerna minskade gasförbrukningen med 63%.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

5 snabba frågor till Bengt Ryberg...

2024-03-19

Varför föreskrivs det teknik som inte klarar att på ett driftsäkert sätt återvinna energi ur den feta luften i imkanalen på restauranger? Vi fick tillfälle att dryfta frågan med en riktig expert med över 40 års erfarenhet inom området.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Har ni spillvärme? Grattis!

2024-01-22

Vi har nämligen utvecklat världens första värmeväxlare som klarar att återvinna värme, även om luften är smutsig. Från och med nu kan all spillvärme i processventilationen återvinnas och användas igen. Och igen. Och igen…


Ventilation Värme Energieffektivisering

Spillvärme eller tillgänglig energi? Så avgör du skillnaden.

2023-12-19

Teknikutvecklingen har flyttat gränserna för inom vilka områden som det är möjligt att återvinna energi. Mycket av det som tidigare ansetts utgöra spillvärme, är i själva verket tillgänglig energi. Har du koll?


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Produktnyhet!

2023-09-20

Du har väl inte missat att det nu finns en värmeväxlare som klarar av att återvinna värme även om frånluften är smutsig? Fungerar utmärkt i processventilation från livsmedelsproduktion, tvätterier, spannmålstorkar, svets/lackanläggningar m.fl.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Energikartläggning? Glöm inte bort biflödena.

2023-07-12

Den svenskutvecklade industriella värmeväxlaren Lepido gör det möjligt att återvinna energi, utan förfiltrering, i smutsig processluft. Höga luftflöden och temperaturer öppnar för betydande besparingar.


Ventilation Energieffektivisering

Svensk återvinningsteknik uppmärksammas i UK

2023-05-03

BBC har varit på plats i Malmö och spelat in ett radioreportage med fokus på den svenskutvecklade värmeväxlaren Lepido. Växlaren som används av bl.a restauranger spås kunna rädda företag från konkurs i UK som plågas av ökade uppvärmningskostnader.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen täcker 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och årlig återvinning beräknas uppgå till 1500 MWh.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt